Nižji prispevki za popoldanski s.p.

Pavšalni prispevki za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost so se s 1.1.2016 spremenili

Od januarja 2016 dalje se bo višina pavšalnih prispevkov za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost malenkost znižala, natančneje prispevki za . Po novem bodo znašali 64,87 evrov, torej bodo 5 centov cenejši kot so bili do sedaj.

za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (t. i. ) so se s 1.1.2016 spremenili.

Popoldanski s.p. bo tako od 1.1.2016 plačeval prispevke za zdravstveno zavarovanje v skupnem znesku 32,67 EUR. Spremenila sta se namreč znesek prispevka za poškodbe in poklicne bolezni iz 8,18 evrov na 8,17 evrov ter znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje iz dosedanjih 24,54 evrov na 24,50 evrov.

za ostaja enak in sicer 32,20 EUR.

Vrsta prispevka znesek – JANUAR 2016 znesek – DECEMBER 2015
zavarovanje za in poklicne bolezni 8,17 EUR 8,18 EUR
zdravstveno zavarovanje 24,50 EUR 24,54 EUR
pokojninsko in 32,20 EUR 32,20 EUR
SKUPAJ: 64,87 EUR 64,92 EUR

Prispevki za popoldanski s.p. so se zmanjšali za 5 centov.

Obveznost plačevanja mesečnih pavšalnih prispevkov

Popoldanski s.p. mora mesečne pavšalne prispevke poravnati najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Spremenjen znesek prispevkov bo tako popoldanski s.p. plačal 15. februarja 2016.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je potrebno plačati na transakcijski račun številka SI56 0110 0888 2000 003, sklic SI19 davčna številka zavezanca – 44008

Če je popoldanski s.p. odprt v drugi polovici meseca ali pa se zapira v prvi polovici meseca, popoldanski s.p. polovičen znesek prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tj. 16,10 evrov.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje se plača na transakcijski račun številka SI56 0110 0888 3000 073, sklic SI19 davčna številka zavezanca – 45004.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje se plača v celotnem znesku ne glede na to, kdaj je popoldanski s.p. pričel ali prenehal z opravljanjem dejavnosti.

Vir: FURS – Brošura: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Vir: Zavod mladi , 7. 1. 2016, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar

Sorodni članki: