Novosti za samostojne podjetnike na podlagi novele Zakona o gospodarskih družbah

Spletno računovodstvo - Računovodstvo Vitago o gospodarskih družbah (ZGD-1I) za samostojne podjetnike prinaša naslednje , ki so začele veljati 8.8.2015:

  • lahko za časa svojega življenja prenese svoj na katerokoli drugo fizično osebo. Prej je lahko podjetnik prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena).
  • Če želi podjetnik v Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena).
  • Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).
  • Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati . Poleg objave na spletni strani AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja dejavnosti objavi tudi na druge (doslej uveljavljene) načine (drugi odstavek 75. člena). Več informacij o načinu objave tukaj.

Vir: AJPES

Sorodni članki: