Pravočasno plačilo davkov prepreči davčno izvršbo

urainkesTrenutno je 71.713 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 €. Od oktobra dalje poenostavljeni in preglednejši opomini.

Finančna uprava RS poziva vse davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti. S tem dejanjem se izognejo stroškom in drugim neprijetnostim . Trenutno je 71.713 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 €. Njihov znaša 2.756.521,3 € (povprečno 38,4 €).
davčne izvršbe, ki jih je dolžan plačati , ko prejme sklep o davčni izvršbi, znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na premičnine.

Finančna uprava dosledno izvaja vse postopke davčne izvršbe. se začne, če znesek davka po enem izvršilnem naslovu na dan zapadlosti presega 10 €, ali če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 20 €.

Stroške davčne izvršbe je dolžan plačati in so sestavni del tega postopka. V določenih primerih pa lahko ti stroški presegajo znesek davčnega dolga, še posebej če se k temu prištejejo še stroški, ki jih zaračuna banka. Takrat lahko postane zadeva za zavezanca zelo neekonomična in draga.

Hkrati želimo zavezance opozoriti tudi na opomin, če so ga prejeli. Opomin predstavlja obvestilo o dolgu in hkrati poziv zavezancu k plačilu neporavnanih obveznosti, katerim je rok plačila že potekel. V opominu niso zajete obveznosti, ki so zapadle v plačilo 8 dni pred izdajo opomina. Z mesecem oktobrom se uvaja poenostavljeno po opominu in sicer bo imel davčni zavezanec možnost plačati vse obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma imajo isti IBAN račun, z eno položnico. Pri tem je potrebno, poleg obveznosti navedenih na opominu, obračunati in poravnati še dodatne , ki so nastale od dneva izdaje opomina do dneva plačila. Pri
tem načinu plačevanja zavezanec ne more več vplivati na vrstni red zapiranja terjatev, saj se v davčnem knjigovodstvu zapirajo najprej najstarejše knjižene v okviru blagajne, za katero se plačuje. Spletni kalkulator za je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.

Pravočasno plačevanje davčnih obveznosti je državljanska vrednota in dolžnost vsakega davčnega zavezanca. Podatki kažejo, da je v letnem obdobju 93 % dajatev plačano prostovoljno. Kljub temu, da davčna zakonodaja ne predvideva opominjanja davčnih zavezancev pred začetkom davčne izvršbe, želimo (s ciljem krepitve davčne kulture in v izogib stroškom, ki nastanejo v postopku davčne izvršbe) vse davčne zavezance pozvati k prostovoljnemu plačilu neporavnanih davčnih obveznosti.

Zavezanci lahko po prejemu opomina preverijo svoje stanje davčnega dolga na telefonski številki 08 209 00 00 od ponedeljka do petka v času uradnih ur ali vprašanja v zvezi z izdanim opominom posredujejo na enega od elektronskih naslovov: Ms.uri.fu@gov.si; Mb.uri.fu@gov.si; Kp.uri.fu@gov.si; Br.uri.fu@gov.si. Zavezanci, ki so identificirani kot uporabniki eDavkov, lahko preverijo stanje dolga z vpogledom v eKartico.

Poudarjamo, da dosledno vodi v znižanje davčnih stopenj ter s tem manjšo davčno obremenitev državljanov.

Vir: MF, Odnosi z javnostmi Finančna uprava RS

Sorodni članki: