Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

(ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.

Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za in . Ugotovitev in vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov, ter vpis podatkov v register dejanskih lastnikov je posledica Direktive (EU) 2015/849.

Kateri poslovni subjekti morajo urediti podatke o dejanskih lastnikih?

Obveznost ugotavljanja dejanskega lastnika ni popolna novost. To obveznost so v okviru izvajanja pregleda stranke že do sedaj izvajali zavezanci po starem zakonu. Po novem ZPPDFT-1 pa je ta obveznost razširjena še na vse poslovne subjekte.

V skladu z 2. odstavkom 34. člena ZPPDFT-1 morajo podatke o dejanskih lastnikih zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Slovenije, in sicer:

Katerim poslovnim subjektom ni potrebno urediti podatkov o dejanskih lastnikih?

Izjema velja za poslovne subjekte, pri katerih je tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma nizko, obenem pa  je lastniška struktura enostavna. V skladu s 6. odstavkom 41. člena ZPPDFT-1 podatkov o dejanskem lastniku ni potrebno ugotoviti:

samostojnim podjetnikom posameznikom (s.p.-ji),
posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.)
enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (, kjer je fizična oseba lastnik in direktor družbe)
neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.
Podatkov o dejanskem lastniku tudi ni potrebno ugotavljati poslovnim subjektom, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu (7. odstavek 41. člena ZPPDFT-1).

Katere obveznosti imajo poslovni subjekti v zvezi s podatki o dejanskih lastnikih? Kakšni so roki?

Poslovni subjekti morajo najpozneje do 19.11.2017 vzpostaviti evidenco o svojih dejanskih lastnikih. Evidenco dejanskih lastnikov ustrezno upravljajo in posodobijo ob vsaki spremembi podatkov (41. in 176. člen ZPPDFT-1).

Poslovni subjekti podatke o dejanskih lastnikih vpišejo v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes, najpozneje do 19.1.2018 (44. člen ZPPDFT-1).

Novoustanovljeni poslovni subjekti vpišejo podatke v register dejanskih lastnikov v roku 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register. Poslovni subjekti spremembo podatkov o dejanskem lastniku vpišejo v register dejanskih lastnikov v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov (3. odstavek 44. člena ZPPDFT-1).

Več o tem

Vir: Portal FinD-INFO, 20. 9. 2017, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller

Sorodni članki: