Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen

Spletno računovodstvo - E-računovodstvo

V zvezi z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 37. člena -2I v AJPES prejemamo več vprašanj (tako novinarskih kot tudi s strani fizičnih oseb – zasebnikov, ki opravljajo oziroma so ), ki se nanašajo na odpiranje in vodenje transakcijskih računov.

Glede navedenega želimo pojasniti, da AJPES vodi (RTR) v skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) ter Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR (Akt), in sicer na podlagi podatkov, ki nam jih za vodenje RTR posredujejo . Pogojev odpiranja in vodenja transakcijskih računov pri bankah, AJPES ne določa.

Kadar so torej imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v , ti transakcijski dobijo v banki posebno oznako vrste računa (vrsta T), kot je to določeno z Aktom, vodijo pa se v poslovnem delu RTR in so tudi vpisani v Slovenije in so s tem javni. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb (vrsta računa A) pa so osebni podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa ZVOP-1 in torej niso javno dostopni.

Glede na navedeno to pomeni, da bodo namesto dveh ločenih transakcijskih računov, lahko samostojni in , ki opravljajo dejavnost, imeli le en transakcijski (lahko tudi osebni), ki ga bodo uporabljali za poslovne in zasebne namene.

Vendar pa tudi če nam stranke ( ali zasebniki, ki opravljajo dejavnost) sporočijo, da želijo javno objavo računa vrste A, ta račun ne more biti javen po obstoječih pravilih. Račun postane javen le takrat, ko spremeni stranka v banki račun vrste A (osebni) v račun vrste T (poslovni).

Vir: AJPES

Sorodni članki: