Uveljavljena vrsta sprememb pri davkih

Od 1. 1. 2017 so v veljavi spremembe več davčnih zakonov, ki jih je vlada pripravila z namenom zmanjšanja stroškov dela in s tem povečanja konkurenčnosti gospodarstva. Preoblikovala se je in razbremenila obdavčitev nagrad za poslovno uspešnost, zvišala pa se je obdavčitev podjetij.

V paketu davčnih sprememb so novele treh davčnih zakonov: zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davčnem postopku.

Z novelo zakona o dohodnini se je preoblikovala tako, da se bodo razbremenile plače nad 1,64-kratnikom povprečne plače.

bo še vedno odmerjena v razponu od 16 do 50 odstotkov od neto letne davčne osnove, ker pa je zdajšnja lestvica po oceni vlade nekonkurenčna, se njena progresivnost blaži z uvedbo novega davčnega razreda ter malenkostnim znižanjem stopnje davka v četrtem razredu.

Novost je še posebna za nagrade, ki jih zaposleni v podjetjih prejemajo enkrat letno na podlagi poslovne uspešnosti, kot so 13. plače in božičnice. Za tovrstna izplačila do višine 70 odstotkov povprečne plače po novem ni več treba obračunati dohodnine, zato je marsikatero podjetje izplačilo nagrad pred koncem leta 2016 prestavilo na letos.

Spremembe so tudi za tiste z nižjimi prejemki, in sicer se je zvišal dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave.

Spremembe pri dohodnini bodo seveda povzročile izpad proračunskih prihodkov in večinoma se ga bo nadomestilo z zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb z veljavnih 17 na 19 odstotkov.

Paket davčnih sprememb zaokrožuje novela zakona o davčnem postopku, ki prinaša vrsto novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Ena takšnih je predizpolnjen za socialno varnost, ki jih bo finančna uprava pošiljala vsem prostovoljno vključenim v obvezno , kot so denimo samozaposleni in kmeti.

Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač, uvaja pa se tudi dodatne možnosti za lažje plačilo davčnega dolga, kot je denimo možnost nižjih obresti ali pa obročnega plačila davka v primerih poenostavljene prisilne poravnave.

Vir: STA, 1. 1. 2017, www.sta.si

Sorodni članki: