Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje davčnega zavezanca, kako za namene izvajanja 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost – (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) razumeti pojem . V zvezi s tem pojasnjujemo:

v zvezi z vstopninami za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, kot so sejmi in razstave, vključno s pomožnimi storitvami, povezanimi z vstopninami, ki se opravijo davčnemu zavezancu, je na podlagi prvega odstavka 29. člena ZDDV-1 kraj, kjer te prireditve dejansko potekajo.

Za namene te določbe vstopnina pomeni odobritev pravice do vstopa na prireditev v zameno za vstopnico oziroma za plačilo (ne glede na način plačila).

Kot vstopnina na prireditev štejejo:

  • pravica do vstopa na predstave, gledališke igre, cirkuške predstave, sejme, razstave, koncerte in podobne prireditve, vključno s sezonskimi kartami,
  • pravica do vstopa na športne prireditve (tekme) vključno s sezonskimi kartami,
  • pravica do vstopa na izobraževalne ali znanstvene prireditve kot so konference in seminarji.

Prireditev tako pomeni »enkratni« dogodek in je ožji pojem kot aktivnost, ki je ponavljajoč dogodek (npr. obisk fitnes-a, tečaj lončarstva).

Pomožne storitve pa so storitve, ki so povezane z vstopnino na prireditev kot npr. uporaba garderobe ali toalete, ne vključujejo pa posredovanja pri prodaji vstopnic.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-617/2011, 2. 2. 2011

Sorodni članki: