Zaposleni v tujini – izognite se visokim doplačilom dohodnine

Uslužbenci, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri tujem delodajalcu v tujini, naj do konca leta na svoj davčni urad vložijo izpolnjen obrazec napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, kjer napovejo dohodke iz tujine.

Na podlagi napovedi jim bo davčni organ v začetku prihodnjega leta izdal odločbo o odmeri akontacije dohodnine, s katero jim bo določil zneske akontacije za celotno davčno leto (mesečni obroki). V ta namen bodo vsak mesec poravnali znesek akontacije v 30 dneh od prejema dohodka. Za pravilno izvedbo plačila (znesek, številka TRR, sklic itd.) se uporabljajo podatki iz prejete odločbe. Če se akontacije dohodnine ne bodo poravnavale sproti (mesečno), lahko pri letni odmeri dohodnine pride do visokega doplačila dohodnine.

Zavezanci, ki bodo v letu 2015 prvič prejeli dohodke iz delovnega razmerja pri tujem delodajalcu v tujini ali pokojnino iz tujine, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine v sedmih dneh od dneva, ko bodo prvič prejeli te dohodke. Pri tem želimo opozoriti, da morajo ponovno vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine v sedmih dneh od dneva, ko je davčni zavezanec prejel spremenjeno višino dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine, ali ko se spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, če ta sprememba znaša več kot 10 %.

V primeru prejema dohodka iz drugega pogodbenega razmerja iz tujine mora davčni zavezanec napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, vložiti do 10. dne v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu.

Če v letu 2014 dohodkov iz zaposlitve iz tujine niste napovedovali sproti, boste to lahko storili leta 2015 v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine za leto 2014 oziroma boste lahko do konca julija 2015 oddali obrazec napovedi za odmero dohodnine za leto 2014, če informativnega izračuna ne boste prejeli do 15. junija 2015. V ugovoru zoper informativni izračun dohodnine lahko poleg sprememb in dopolnitev podatkov o dohodkih uveljavljate tudi odbitek tujega davka ali oprostitev. Le pod tem pogojem se odbitek tujega davka ali oprostitev upošteva tudi pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni.

Potrebne obrazce za napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve, relevantne informacije v zvezi z izpolnitvijo obrazcev, uveljavljanje olajšav, odbitka tujega davka ali oprostitve, stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini, odpravo dvojne obdavčitve itd. najdete na spletni strani Finančne uprave RS in v zloženki »Mednarodna obdavčitev posameznika«.
Finančna uprava RS v letu 2015 pričakuje porast informacij od tujih davčnih organov iz naslova avtomatične izmenjave informacij. V letu 2015 se bo pričela avtomatična izmenjava informacij na podlagi Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, ki uvaja obvezno avtomatično izmenjavo informacij tudi za dohodke iz zaposlitve.

Vir: FURS

Sorodni članki: