Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2010

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum: 04.06.2010, stran: 1356

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet oz. namen razpisa:
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Cilj ukrepa: prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.

Rok za oddajo vlog: do objave zaprtja javnega razpisa

Razpisna dokumentacija:
na spletni strani straneh h MKGP in ARSKTPR

Dodatne informacije: INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana) tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E: aktrp@gov.si

Sorodni članki: