Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum:4. 6. 2010, stran: 1362

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet oz. namen razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 321 Osnovne in prebivalstvo podeželja za naložbe v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na podeželju.

Cilj ukrepa: S podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti enake možnosti dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem in gospodarstvom v Pomurju. To je zlasti pomembno na območjih, kjer so t.i. bele lise. Bele lise predstavljajo območja, kjer ob času prijave na širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki in območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.

Rok za oddajo vlog: do objave zaprtja javnega razpisa

Razpisna dokumentacija: na spletni strani MGGP in ARSKTRP

Dodatne informacije: INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana) tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E: aktrp@gov.si

Sorodni članki: