Objavljenih pet razpisov iz programa razvoja podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petkovem uradnem listu objavilo pet javnih razpisov iz programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 v skupni višini dobrih 52,5 milijona evrov. Od tega bo do 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev na voljo v okviru razpisa za obnovo in razvoj vasi.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za ukrep posodabljanja kmetijstvih gospodarstev za naložbe na področju živinoreje, pridelave medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic je do 13 milijonov evrov.

Za naložbe na področju novih izzivov, kamor sodijo naložbe kmetijskih gospodarstev, ki prispevajo k zmanjšanju škodljivih učinkov podnebnih sprememb, obnovljivim virom energije in upravljanju z vodo, je okvirno na voljo 8,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Podpora pri obeh omenjenih razpisih, ki bosta odprta do 31. avgusta, je namenjena le kmetijskim gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oz. iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela, piše na spletni strani ministrstva.

Namen javnega razpisa dodajanja vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, za katerega je razpisanih osem milijonov evrov, je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v predelavo in trženje lastnih kmetijskih proizvodov, predelavo živil, skupne naložbe in prvo stopnjo predelave lesa. Tudi ta razpis bo odprt do 31. avgusta.

Cilj do 15 milijonov evrov vrednega razpisa za obnovo in razvoj vasi je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. V okviru razpisa ohranjanja in izboljševanje dediščine podeželja, katerega namen je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih, je namenjenih okvirno do osem milijonov evrov. Ta dva razpisa bosta odprta do objave zaprtja razpisov na spletni strani ministrstva.

Vir: STA, www.sta.si

Sorodni članki: