SPIRIT Slovenija podeljuje denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja

Logo_Coworking3Javna agencija Republike Slovenije za , inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – Slovenija je v Uradnem listu RS (Št. 53, Datum: 17. 7. 2015) in na svojih spletnih straneh objavila Javni natečaj za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« (Slovenian Best Coworking Space Award 2015).

Predmet javnega natečaja za podelitev denarne in najboljšim ponudnikom oziroma organizatorjem prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji (»Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«; angl.: »Slovenian Best Coworking Space Award 2015«) so dosežki na področju podjetništva, ki prispevajo k boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju potencialov podjetniško usmerjenih posameznikov in skupin v Sloveniji. Nagrajeni bodo tisti prijavitelji, ki so se kot ponudniki prostorov podjetniškega sodelanja izkazali za najboljši primer na področju izvajanja podpornih aktivnosti razvoja podjetniških skupnosti, v smislu spodbujanja podjetniškega sodelovanja, nastajanja novih neformalnih podjetniških skupnosti ter s tem povečanja izkoristka kreativnega in podjetniškega potenciala posameznikov.

Namen izvedbe natečaja ter podelitve denarnih nagrad in priznanj za »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« je ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za razvoj in uresničenje ustvarjalnih potencialov državljanov, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, podpornega okolja za podjetnike, podjetja in potencialne podjetnike z namenom večje prepoznavnosti le-tega in povečanja koriščenja njihovih storitev s strani vseh zainteresiranih ciljnih skupin. S podelitvijo denarnih nagrad in priznanj se izreka javno priznanje tistim deležnikom, ki so prav na tem področju s svojim osebnim angažmajem in neredko tudi volonterskim delom, naši družbi prispevali največ, ter se jih zaveže, da svoje aktivnosti na področju promocije in izobraževanja izvajajo tudi v prihodnje.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila denarne nagrade in priznanje »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«.

Izmed prijaviteljev bo komisija izbrala tri najboljše ponudnike in sicer bo podelila:

  • Priznanje za prvo mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 20.000 €,
  • Priznanje za drugo mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 15.000 €
  • Priznanje za tretje mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 10.000 €.

Rok za prijavo na javni je do vključno 3. 8. 2015, do 24. ure.

Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Vir: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija, 17. 7. 2015, www.spiritslovenia.si

Sorodni članki: