Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2016

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev,  ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2016 (namenjena malemu gospodarstvu: mikro in – gospodarske družbe, socialna podjetja ali zadruge, samostojni posamezniki) ter subjektom, ki pospešujejo razvoj podjetništva (zbornice, krožki v osnovnih šolah).

Namen javnega razpisa je in  drugih aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva ter zmanjševanju brezposelnosti v Hrastniku.

se izvaja po pravilih »pomoči de minimis« za ukrepe:

  • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti,
  • spodbujanje sobodajalstva,
  • spodbujanje socialnega podjetništva.

Javni razpis se ne izvaja po pravilih »pomoči de minimis« za ukrepe:

  • delovanje podjetniških krožkov,
  • delovanje zbornic na področju podjetništva

Več

Pogoji za : Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Znesek razpisanih nepovratnih denarnih sredstev znaša 52.000,00 €.

Razpisnik: Občina Hrastnik

Rok: Poziv za ta javni razpis se prične 5.2.2016 in zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 16. 5. 2016, do 15.00 ure.

Dodatne informacije: Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in (od 8.00 – 10.00 ure), Tel: (03) 56 54 392 ali 03 56 54 360 – vložišče, e-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si.

Razpisna dokumentacija: Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez plačila na Občini Hrastnik (v vložišču  občinske uprave) oz. na spletnih straneh: www.hrastnik.si/obcina (rubrika ).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni vestnik Zasavja, Št. 2/2016, Datum: 5. 2. 2016

Sorodni članki: