Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«

e-vemPredmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk na lokalnem nivoju (v vseh statističnih regijah na območju Republike Slovenije) za ciljno skupino v letu 2015 na način, da bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim uporabnikom.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Obrazložitve določenih storitev so opisane v splošnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni .

Več

Sveženj storitev:

  • Celostna obravnava potencialnega podjetnika –  spremljanje aktivnosti od razvoja in presoje podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja.
  • Izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij (e-VEM, celoletno izvajanje).
  • Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne skupine (tedensko obveščanje).
  • Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic (vsaj 5 za potencialne podjetnike in majhna in srednje-velika podjetja; ter vsaj 1 na temo socialnega podjetništva).
  • Izvajanje osnovnega svetovanja (vsaj 250 svetovanj, od tega vsaj 10 mobilnih).
  • Druge aktivnosti: pridobivanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki na regionalnem oz. v lokalnem okolju, evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo, izvedba letne ankete o zadovoljstvu med uporabniki podpornih storitev, sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije, udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce vstopnih točk VEM, ki so izvedena s strani agencije.

Ciljna skupina: Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev, potencialni , podjetja, samostojni in drugi zainteresirani.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna vrednost predpisanih sredstev je 600.000,00 EUR, za izvedbo posameznega svežnja storitev pa je na voljo 18.750,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2015.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila (v zadevo obvezno navedite: Vprašanje – javni razpis VEM 2015), posredovanega na naslov: vem@spiritslovenia.si, in sicer najkasneje 5 delovnih dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori agencije bodo najkasneje 3 delovne dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu agencije.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije. Kontaktna oseba je mag. Dominika Sambolič, e-naslov: dominika.sambolic@spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 27. 3. 2015, Stran: 549

Sorodni članki: