Kaj storiti, če niste prejeli napovedi za odmero dohodnine?

obrazecDavčni organ za zavezanca za za odmero dohodnine sestavi dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih Finančni upravi RS do 5. februarja 2015 posredovali zavezanci. Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so najpozneje do 15. junija 2015 na dom prejeli dohodnine.

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2015 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2015, pod pogojem, da je prejel: •dohodke, od katerih se plačuje , ki presegajo 3.302,70 evrov;

  • dohodke za opravljeno začasno ali na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja posredovanje dela dijakom in študentom v skladu s s področja zaposlovanja, ki presegajo 2.477,03 evra, če zavezanec izpolnjuje pogoje za priznanje študentske olajšave;
  • pokojnino, od katere je bila obračunana in plačana ;
  • pokojnino, pri tem pa je pri akontaciji dohodnine uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane;
  • pokojnino, od katere ni bila obračunana in plačana akontacija dohodnine in pri tem tudi ni uveljavljal za vzdrževane družinske člane, vendar je poleg prejel dohodke (od katerih se plačuje dohodnina), višje od 80 EUR.

za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS:  http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/#c1075

Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

Vir: Ministrstvo za RS

Sorodni članki: