Obdavčitev poslovnih daril

Leto 2008 se nezadržno izteka in tako se nahajamo v času obdarovanja naših poslovnih partnerjev, zaposlenih in njihovih družinskih članov. Pri tem veselem opravilu pa ne smemo pozabiti na davčni vidiki tovrstnih izplačil.

Kot vsako leto, bodo podjetja tudi letos imela vrsto stroškov, ki se med letom ne pojavljajo. Med takšne stroške spadajo tudi darila poslovnim partnerjem, zaposlenim in njihovim družinskim članom. Za podjetje je zelo pomembno , da pozna davčne pasti, na katere mora biti pozorno skladno z veljavno davčno zakonodajo.
Darila poslovnim partnerjem obravnava 108. člen Zakona o dohodnini (Zdoh-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 92/2008) (odslej ) kot drugi dohodek. V davčno osnovo za obračun dohodnine se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 eurov oziroma, če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov. Skladno s pojasnilom Davčne uprave RS, z dne 13.12.2007, se v primeru preseganja navedenih vrednosti darila v davčno osnovo všteva celotna vrednost danega darila. Davčna uprava RS sporoča, da njihovo mnenje glede osnove za obdavčitev daril temelji na komentarju k 108. členu Predloga zakona o dohodnini (Zdoh-2) – prva obravnava – EPA 1071-IV, ki je bil objavljen v Poročevalcu državnega zbora. Bralci si komentar lahko ogledate preko povezave na spletni strani Državnega zbora RS.
Ne glede na dejstvo, da Komentar k predlogu zakona ni uradna razlaga zakonskih določil vam svetujemo, da v izogib težavam, navedeno usmeritev pri plačevanju dohodnine od daril poslovnim partnerjem dosledno upoštevate.

Darila poslovnim partnerjem se, skladno z 2. odstavkom 31. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 92/2008), štejejo za stroške reprezentance (z logotipom ali brez), ki se priznajo kot odhodki v višini 50%.
Še posebej želimo opozoriti, da obdarovanja poslovnih partnerjev ob koncu leta ni možno obravnavati kot strošek reklame, ker ne gre za delitev proizvodov v okviru javne promocije. Reklamiranje je praviloma storitev, s katero se javno promovira proizvod oz. storitev, z namenom pridobivanja kupcev.

Darila v zvezi z zaposlitvijo oziroma sklenjenim delovnim razmerjem pa vključujejo:

  • darila zaposlenim (1. alineja 3. odstavka 39. člena Zdoh-2), ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti; (5. alineja 3. odstavka 39. člena ZDoh-2) bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega višine 13 eurov;
  • darilo otrokom zaposlenih (4 alineja 3. odstavka 39. člena ZDoh-2), če ga delodajalec podari v decembru otroku zaposlenega, se ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 eurov. Navedeno velja za darilo dano otroku do starosti 15 let.

Darila so skladno s 30. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb davčno nepriznani odhodki, razen stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčena po zakonu, ki ureja dohodnino (2. točka 2. odstavka 30. člena ).

Sorodni članki: