Nove bonitetne ocene za leto 2010

14.06.2011 0

Od 13. 5. 2011 so na voljo nove bonitetne ocene za slovenska podjetja po modelu AJPES S.BON, ki temeljijo na najnovejših podatkih o poslovanju v letu 2010. Ker število stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij še vedno hitro narašča, vam priporočamo, da preverite poslovanje poslovnih partnerjev in ocenite tveganje vašega sodelovanja. Bonitetne ocene so vam na voljo prek spletne aplikacije eS.BON ali jih naročite v papirni obliki z elektronsko naročilnico.

Pripis bonitetnih ocen slovenskim podjetjem z modelom AJPES S.BON temelji …

Preberi do konca - Nove bonitetne ocene za leto 2010

Obvestilo ZRS v zvezi z obveznim večstranskim pobotom

13.04.2011 0

V petek, 8.4.2011, so se v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih predstavniki ZRS sestali z direktorico AJPES, gospo Romano Logar ter njenimi sodelavci. ZRS je predstavila dileme v zvezi z izvedbo zakona, zlasti pa izpostavila problematiko izvedbe predvidenega prvega obveznega večstranskega pobota, ki naj bi se izvajal 15.4.2011.

Predstavniki AJPES so soglašali, da je za pripravo na prvi obvezni pobot, ki bo 15. 4. 2011, relativno malo časa, saj ta datum neposredno sledi datumu oddaje …

Preberi do konca - Obvestilo ZRS v zvezi z obveznim večstranskim pobotom

15. aprila 2011 prvi obvezni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti

01.04.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoAJPES bo 15. aprila 2011 na podlagi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) izvedel prvi obvezni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. Obvezni večstranski pobot se bo izvajal v celoti elektronsko, zato se morajo poslovni subjekti na njegovo izvedbo tehnično pripraviti.

Na ta dan bo AJPES izvajal v mesecu aprilu tudi prostovoljni večstranski pobot, doslej predviden po urniku 6. aprila 2011. Prihodnje večstranske pobote skladno z ZPreZP bo AJPES izvajal enkrat mesečno po urniku, ki ga bo objavil …

Preberi do konca - 15. aprila 2011 prvi obvezni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti

Ajpesova aplikacija za predložitev letnih poročil na voljo

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2010, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.

Ajpesova aplikacija, ki omogoča predložitev letnih poročil za leto 2010, je že na voljo.

Roki za predložitev letnih poročil

  • Samostojni podjetniki morajo letna poročila za državno statistiko in javno objavo predložiti do 31.3.2011.
  • Gospodarske družbe in zadruge morajo za državno statistiko predložiti poročila do 31.3.2011.
  • Gospodarske družbe in
Preberi do konca - Ajpesova aplikacija za predložitev letnih poročil na voljo

Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Gospodarske družbe in zadruge

Vrsta letnega poročila Nadomestilo v EUR z 20 % DDV
podpisano s kvalificiranim
digitalnim potrdilom
potrjeno z Obvestilom
za AJPES
1. Letno poročilo, preloženo na
poenotenih obrazcih
37,80 41,40
2. Letno poročilo, preloženo v
neenotni obliki
55,20
Preberi do konca - Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil
1 2 3 4 5 6