Stroški storitve javne objave letnih poročil AJPES

02.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoBliža se oddaja letnih poročil za gospodarske subjekte. Na spletnih straneh AJPES so zato objavili cenik stroškov javne objave letnih poročil:

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

 1. Gospodarske družbe in zadruge:
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  a. 37,80 (podpisano z digitalnim
Preberi do konca - Stroški storitve javne objave letnih poročil AJPES

Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil

12.01.2010 0

DRUŽBE IN ZADRUGE

Gospodarske družbe in zadruge predložijo podatke za državno statistiko (do konca marca za preteklo koledarsko leto) ter za javno objavo. Rok za predložitev konsolidiranih in revidiranih letnih poročil za javno objavo je 8 mesecev po koncu poslovnega leta, za nerevidirana letna poročila pa 3 mesece po koncu poslovnega leta.

 • Predložitev podatkov
 • Javna objava letnih poročil
 • Informacije

PODJETNIKI

Samostojni podjetniki (razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov) predložijo podatke za …

Preberi do konca - Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

24.03.2009 0

V nadaljevanju podajamo informacije Ajpes-a glede cenika za javno objavo letnih poročil za leto 2008.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

 1. Gospodarske družbe in zadruge:
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  a.    37,80 (podpisano z digitalnim potrdilom)
  b.    41,40 (potrjeno z
Preberi do konca - Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

Obvestilo poslovnim subjektom o predložitvi letnih poročil za leto 2008

18.03.2009 0

AJPES je na svojem spletnem portalu objavil poziv k oddaji letnega poročila za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, nepridobitne organizacije in društva, ter cenik nadomestil za javno objavo za leto 2008, v katerih je letos kar nekaj novosti.

Obvestila najdete na spodnjih povezavah:

 • Gospodarskim družbam in zadrugam
 • Samostojnim podjetnikom
 • Nepridobitnim organizacijam – pravnim osebam zasebnega prava
 • Društvom
 • Nova tarifa nadomestil za storitve javne objave letnih poročil za leto 2008

Vir: AJPES…

Preberi do konca - Obvestilo poslovnim subjektom o predložitvi letnih poročil za leto 2008

Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

12.11.2008 0

Na spletni strani AJPES-a so objavljeni Predlogi sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008.

Bistvena novost je, da AJPES ukinja možnost predložitve letnih poročil na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD). Poslovnim subjektom še vedno nudi možnost lokalnega vnosa podatkov in naknadnega uvoza le-teh v spletno aplikacijo, zato ohranja Excel preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil (razen za pravne osebe javnega prava), ki jih objavi na spletnem portalu AJPES. Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško …

Preberi do konca - Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)
1 4 5 6