Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije davka

dohodninaV Uradnem listu RS, št. 50/14 sta bila objavljena Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki med drugim določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Ta sprememba se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.

V zvezi s tem več davčnih zavezancev sprašuje, ali se zaradi zvišanja normiranih odhodkov, zaradi česar se bo znižala …

Preberi do konca - Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije davka

Zaposleni v tujini – izognite se visokim doplačilom dohodnine

Uslužbenci, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri tujem delodajalcu v tujini, naj do konca leta na svoj davčni urad vložijo izpolnjen obrazec napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, kjer napovejo dohodke iz tujine.

Na podlagi napovedi jim bo davčni organ v začetku prihodnjega leta izdal odločbo o odmeri akontacije dohodnine, s katero jim bo določil zneske akontacije za celotno davčno leto (mesečni obroki). V ta namen bodo vsak mesec poravnali znesek akontacije v 30 dneh od …

Preberi do konca - Zaposleni v tujini – izognite se visokim doplačilom dohodnine

Opredelitev glavnega delodajalca po zakonu o dohodnini

22.11.2014 0

Zavezanec navaja, da prihaja v postopkih izvršbe, ko se izterjujejo sodbe delovnih sodišč o prisojenih dohodkih iz zaposlitve, do težav pri ugotavljanju neto zneskov. Ugotavljanje višine prispevnih in dohodninskih obveznosti od dosojenih bruto zneskov je v primeru, da se dosojeni bruto znesek šteje kot izplačilo glavnega delodajalca (glede na znesek izplačila) izredno oteženo iz naslednjih razlogov:

  • ugotavljanje skupnega neto zneska dolga (ob upoštevanju, da gre za glavnega delodajalca) je nesmiselno, saj ob izračunu nihče ne ve, kdaj bo prišlo
Preberi do konca - Opredelitev glavnega delodajalca po zakonu o dohodnini

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporaba od 22.2.2013)

08.04.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa Davčno upravo RS je bilo naslovljeno vprašanje glede izračunavanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji. Gre za primere zaposlitev in opravljanja dela znotraj povezanih družb multinacionalk, ko ena družba – delodajalec posameznika napoti na delo k drugi povezani družbi. Delodajalec in posameznik se dogovorita, da neto plača ostane enaka, pri čemer stroške morebitne višje obdavčitve v državi napotitve krije delodajalec. Postavilo se je vprašanje, na kakšen način mora posameznik napovedati dohodke …

Preberi do konca - Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporaba od 22.2.2013)

Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od 01.01.2013)

18.01.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

1.1 DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO DELOVNOPRAVNI UREDITVI

Pri obravnavi dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12) v prvem odstavku 37. člena določa, da dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti:

1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,

2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, …

Preberi do konca - Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od 01.01.2013)

Rok za predložitev obračuna DOHDej in uvrstitev v zavarovalno osnovo

10.01.2013 0

V elektronski pošti se navaja, da je zavezanca davčni urad pozval, da mora obračun prispevkov za socialno varnost za mesec april 2012 popraviti in obračunati prispevke po novi zavarovalni osnovi. Glede na to, nas prosi za odgovor na vprašanje, ali je ravnal pravilno, ko je postopek razvrstitve v novo zavarovano osnovo opravil v obračunu prispevkov za socialno varnost za zasebnike v mesecu maju 2012, ker je davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 oddal 2.4.2012, …

Preberi do konca - Rok za predložitev obračuna DOHDej in uvrstitev v zavarovalno osnovo
1 2 3 4 7