Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P)

02.09.2015 0

V Uradnem listu RS št. 55/2015 je bil 24. 7. 2015 objavljen naslednji Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P):

1.člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 in 23/15) se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»26. člen
(dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo)

Dohodnine se ne plača od dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P)

Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove – znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo glede ugotavljanja davčne osnove za s.p. – normiranca in glede določitve zavarovalne osnove za prispevke za leto 2014. Navaja primer tovrstnega zavezanca, ki je dejavnost pričel opravljati po 1. 7. 2013 in je plačeval prispevke od minimalne plače, hkrati pa je koristil delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: PIZ), ki jo omogoča štirinajsti odstavek 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 …

Preberi do konca - Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove – znesek delne oprostitve plačila prispevkov

DDV pri uvozu

08.01.2014 0

Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje od uvoza blaga v Skupnost, in sicer po stopnji 20%  (od 1. 7. 2013 stopnja 22 %) ali znižani stopnji 8,5% (od 1. 7. 2013 stopnja 9,5 %).

Uvoz blaga po Zakonu o DDV pomeni:

  • vsak vnos blaga v Skupnost, ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga Skupnosti ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj Skupnosti ni sproščeno v prost promet v skladu
Preberi do konca - DDV pri uvozu

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove – normiranci, do konca novembra 2011

informator-racunovodstvo-vitagoZahtevek vloži davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 – UPB6), ter se odloči za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V skladu s tretjim odstavkom 48. člena ZDoh-2 lahko davčni zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih in
Preberi do konca - Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove – normiranci, do konca novembra 2011

Knjiženje davčne osnove po prejetih računih in 66.a člen ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec je zastavil vprašanje glede knjiženja davčne osnove po prejetem računu oziroma izkazovanju davčne osnove od prejete dobave v obračunu DDV-O, in sicer ali glede na datum prejema računa ali v davčnem obdobju, ko uveljavlja odbitek DDV po tem računu, v povezavi z izvajanjem 66.a člena ZDDV-1.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Davčni zavezanec v obračun DDV v polje 31 vpiše davčno osnovo po prejetih računih ne prej kot v davčnem obdobju, ko so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravice do …

Preberi do konca - Knjiženje davčne osnove po prejetih računih in 66.a člen ZDDV-1

Davčna osnova za namen dividende kot prikritega izplačila dobička

12.06.2011 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDne 11.05.2011 smo na elektronski naslov prejeli vprašanje, glede določitve davčne osnove za namen dividende kot prikritega izplačila dobička in sicer v primeru ko lastnik družbe, ki je edini družbenik in v sami družbi ni zaposlen in tudi ni direktor družbe, uporablja službeni avto v zasebne namene. V zvezi z navedenim pojasnjujemo sledeče:

Davčna obravnava dohodka v obliki ugodnosti, ki je družbeniku (fizični osebi) zagotovljena na podlagi njegovega lastniškega deleža v družbi, v naravi in sicer v obliki uporabe …

Preberi do konca - Davčna osnova za namen dividende kot prikritega izplačila dobička
1 2