Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV

13.03.2009 0

Na vprašanje, ali je davčni zavezanec, ki ne razpolaga z identifikacijsko številko za namene DDV in preseže mejno vrednost 25.000 evrov obdavčljivega prometa iz 94. člena ZDDV-1 oproščen obračunavanja DDV, DURS v Pojasnilu DURS, št. 4230-315/2008 navaja:

Na podlagi določbe 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) so z DDV obdavčene vse transakcije, ki jih davčni zavezanec opravi na ozemlju Republike Slovenije, razen tistih, za katere ZDDV-1 izrecno …

Preberi do konca - Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV

Zavezanec ali nezavezanec za DDV

Vsakemu, ki razmišlja o tem, da bi se podal v podjetniške vrste, se poraja vprašanje o sistemu DDV. O tem, kako in kdaj se vključiti in tudi kaj to pomeni za njegovo dejavnost.

V Republiki Sloveniji ločimo obvezno in prostovoljno vključitev v sistem DDV. Podjetnik se lahko že na začetku poslovanja odloči o prostovoljni vključitvi v sistem DDV, vsekakor pa je ob večjem prometu (ko znesek obdavčljivega prometa preseže 25.000,00 EUR) k temu zakonsko zavezan.

Veliko …

Preberi do konca - Zavezanec ali nezavezanec za DDV

Davek na dodano vrednost (DDV)

Davek na dodano vrednost oziroma DDV uvrščamo med davke na potrošnjo. DDV je vsefazni in posredni davek na promet blaga in storitev, saj se plačuje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige.

Samo ime davka nam pove, da se v vsaki fazi oziroma pri vsakem posameznem prometu istovrstnega blaga in storitve obdavči le vrednost, ki je bila blagu ali storitvi dodana v tej fazi prometa. Pri DDV vsak udeleženec v verigi obračuna davek na dodano vrednost v tej fazi, …

Preberi do konca - Davek na dodano vrednost (DDV)