Vlada po dovoljenje za podaljšanje zvišanega praga za DDV

Vlada namerava v Bruslju zaprositi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja, da lahko uporablja izjemo od skupnega sistema davka na dodano vrednost (DDV). Izjema se nanaša na določitev praga letnega prometa, do katerega so davčni zavezanci obdavčeni pavšalno. V Sloveniji je ta prag postavljen pri 50.000 evrih.

Prag za vstop v sistem DDV je bil pred leti določen pri 25.000 evrih prometa letno, 1. aprila 2013 pa se je zvišal na današnjih 50.000 evrov. Za to je Slovenija potrebovala dovoljenje partneric …

Preberi do konca - Vlada po dovoljenje za podaljšanje zvišanega praga za DDV

Oddaja posebnega obračuna za davčne zavezance, ki uporabljajo posebno ureditev mini VEM in stopnje DDV po posameznih državah članicah

dohodninaDavčni zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev mini VEM, morajo v poseben obračun DDV vključiti podatke o storitvah, ki jih opravijo osebam, ki niso davčni zavezanci v posamezni državi članici potrošnje, po davčnih stopnjah, veljavnih v posamezni državi članici.

Davčni zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev mini VEM, morajo predložiti posebni obračun DDV prek sistema e-davki v elektronski obliki, in sicer za vsako koledarsko četrtletje, ne glede na to, ali so dejansko opravljali telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve. Obračun …

Preberi do konca - Oddaja posebnega obračuna za davčne zavezance, ki uporabljajo posebno ureditev mini VEM in stopnje DDV po posameznih državah članicah

Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca

FURS1DDV je treba obračunati od prispevkov delodajalca (15,74 %) ter od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračuna in plača DDV od prispevkov delodajalca (15,74 %), torej tistih prispevkov za socialno varnost, za katere je zavezanec za plačilo organizacija oziroma koncesionar. Ker pa je organizacija oziroma koncesionar tudi zavezanec za plačilo koncesijske dajatve, se DDV obračuna tudi od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu.

Od prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, …

Preberi do konca - Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (UL L št. 326 z dne 10. 12. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

5 novosti na področju DDV v letu 2015

Poslovne knjigeV državnem zboru je bil 19. novembra 2014 sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. Glavne novosti, ki jih prinaša zakon in se bodo uporabljale od 1. januarja 2015.

1. Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga v Slovenijo, če izpolnjuje v zakonu določene …

Preberi do konca - 5 novosti na področju DDV v letu 2015

Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici Unije

Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici Unije ima ob pogojih, določenih z Zakonom o davku na dodano vrednost (UL RS, številka 13/2011-UPB3 do 46/2013-ZIPRS1314-A – ZDDV-1) pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo.

Obseg pravice do odbitka DDV je urejen v 63. členu ZDDV-1. Tako ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, …

Preberi do konca - Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici Unije
1 2 3 4 5 6 27