Uporaba nižje stopnje DDV za dobavo knjig

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1

Davčnega zavezanca zanima uporaba nižje stopnje DDV za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih, in sicer v naslednjih primerih:

  1. pri marketinški agenciji naroči izdelavo naslovne strani in ovoja knjige, tipične strani, oblikovno ureditev in realizacijo določenega števila izvodov knjige, katere založnik je. Zanima ga:
  • ali marketinška agencija za zaračunanih X število izvodov knjige obračuna DDV po splošni ali nižji stopnji DDV,
  • ali je obdavčitev po splošni ali nižji stopnji DDV odvisna od postavke »X število
Preberi do konca - Uporaba nižje stopnje DDV za dobavo knjig

Uporaba nižje stopnje DDV od dobave knjig na vseh fizičnih nosilcih

Dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih je obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove.

S sprejetjem novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 85/09 – ZDDV-1B), ki je stopila v veljavo 1. 1. 2010, je uveljavljena nova ureditev glede uporabe nižje stopnje DDV. Nova ureditev tako med drugim določa, da je z nižjo stopnjo DDV obdavčena dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na …

Preberi do konca - Uporaba nižje stopnje DDV od dobave knjig na vseh fizičnih nosilcih