Predčasna oddaja REK in PNiPD obrazcev za datume izplačila en mesec vnaprej je trenutno onemogočena

V skladu s spremembo določbe prvega odstavka 283. člena ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 63/16) mora plačnik davka davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka. Navedena določba se začne uporabljati 1. januarja 2017. Zaradi tega se spreminja programska podpora za knjiženje REK in PNiPD obrazcev in jih ni mogoče predčasno oddati za datume izplačila od 1.1.2017 dalje.

Portal eDavki omogočajo udobno, preprosto in varno …

Preberi do konca - Predčasna oddaja REK in PNiPD obrazcev za datume izplačila en mesec vnaprej je trenutno onemogočena

Bruselj predlaga načrt za posodobitev sistema DDV v EU

Evropska komisija je 7. aprila 2016 predstavila načrt za posodobitev sistema davka na dodano vrednost (DDV) v EU, po katerem naj bi ta postal manjše upravno breme za podjetja in odpornejši proti goljufijam. Pobran prihodek od DDV je za 170 milijard evrov manjši, kot bi moral biti.

DDV je največji vir davčnih prihodkov v članicah unije, vendar so dejanski prihodki za 170 milijard evrov nižji od pričakovanih. Samo čezmejne goljufije z DDV povzročijo za približno 50 milijard evrov škode.…

Preberi do konca - Bruselj predlaga načrt za posodobitev sistema DDV v EU

Bruselj predlaga načrt za posodobitev sistema DDV v EU

Evropska komisija je 7. aprila 2016 predstavila načrt za posodobitev sistema davka na dodano vrednost (DDV) v EU, po katerem naj bi ta postal manjše upravno breme za podjetja in odpornejši proti goljufijam. Pobran prihodek od DDV je za 170 milijard evrov manjši, kot bi moral biti.

DDV je največji vir davčnih prihodkov v članicah unije, vendar so dejanski prihodki za 170 milijard evrov nižji od pričakovanih. Samo čezmejne goljufije z DDV povzročijo za približno 50 milijard evrov škode.…

Preberi do konca - Bruselj predlaga načrt za posodobitev sistema DDV v EU

Dopolnjen spletni portal UJPeRačun

09.04.2015 0

E-racunDne 3.4.2015 je bila nameščena nova dopolnjena verzija spletnega portala UJPeRačun, prek katerega je omogočeno:

  • izdajanje e-računov za uporabnike operacijskih sistemov Mac in Linux,
  • izdajanje e-računov s podatki o tujem IBAN transakcijskem računu izdajatelja in tuji BIC kodi banke izdajatelja.

Navodila za uporabo spletnega portala UJPeRačun so objavljena na vstopni strani portala med Dokumenti.

OPOZORILO:  Uporabniki operacijskih sistemov Mac in Linux naj pred pričetkom uporabe portala pregledajo Navodila za namestitev podpisne komponente in skladno z njimi podpisno komponento namestijo. …

Preberi do konca - Dopolnjen spletni portal UJPeRačun

Novi sprejeti predpisi in predpisi v pripravi

Sprejeti

  • Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G)
    Novela zakona odpravlja nedoslednost pri prenosu določb evropske direktive v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako. Zvišuje višino škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, iz 400 evrov na doseženih 500 evrov. Proizvajalec je tako dolžan povrniti škodo na drugi stvari, ki je običajno namenjena za zasebno uporabo le, če škoda dosega vrednost 500 eurov in če jo je potrošnik pretežno uporabljal za zasebno uporabo. Več
Preberi do konca - Novi sprejeti predpisi in predpisi v pripravi

Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti

14.02.2011 0

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja podrobnejša pravila:
1. o vlaganju pisanj upravitelja po četrtem odstavku 98. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10 – v nadaljnjem besedilu: zakon),

2. o vlaganju pisanj strank v elektronski obliki in o elektronskem vročanju v postopkih zaradi insolventnosti po 123.a členu zakona in

3. o izdaji elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe v postopkih zaradi insolventnosti po četrtem odstavku …

Preberi do konca - Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
1 2