Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.

Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Ugotovitev in vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov, ter vpis …

Preberi do konca - Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

Zbornici računovodskih servisov uspelo v ZDR-1 ”vrniti” pravico do zaposlitve direktorjem, lastnikom enoosebnih družb

18.03.2013 0

Že jeseni 2011 je bila na 13. kongresu računovodskih servisov kot ena najaktualnejših tem izpostavljena problematika obračunavanja prispevkov za socialno varnost direktorjev (poslovodij), ki so hkrati edini lastniki družb, v katerih so direktorji. Po opravljenih posvetih za člane konec leta 2011 smo na ZRS ugotovili, da je problem večplasten – s tem, da je bila navedenim osebam onemogočena zaposlitev oziroma sklenitev delovnega razmerja je bilo namreč povezanih cel kup dodatnih težav, predvsem glede formalne ustreznosti pogodbe o poslovodenju glede …

Preberi do konca - Zbornici računovodskih servisov uspelo v ZDR-1 ”vrniti” pravico do zaposlitve direktorjem, lastnikom enoosebnih družb