Odmera letnega dopusta

Delodajalec mora delavcu zagotoviti eno od temeljnih socialnih pravic, to je letni dopust. Delavec se tej pravici ne more odpovedati, zato je sklepanje sporazumov, da se namesto izrabe dopusta plača denarna odmena, nezakonito. Denarna odmena zaradi neizrabe dopusta je možna samo ob prenehanju delovnega razmerja.

Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom

Vsak, ki sklene pogodbo o zaposlitvi (za nedoločen čas, določen čas, polni ali krajši delovni čas, agencijski delavec, poslovodna oseba, javna dela, delo na domu,….), pridobi pravico …

Preberi do konca - Odmera letnega dopusta

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (delovni čas mobilnih delavcev, višine odpravnine, povračila za tujino)

delavciV Uradnem listu RS št. 28/2015 so bile 24. 4. 2015 objavljene naslednje Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo:

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13 in 16/14) se spremeni in dopolni:

1. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki glasi:
(delovni čas mobilnih delavcev)

Za mobilne delavce v cestnem prometu, ki opravljajo prevoze blaga in potnikov se pri določanju delovnega časa in obveznih počitkov in ostalih posebnosti pri …

Preberi do konca - Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (delovni čas mobilnih delavcev, višine odpravnine, povračila za tujino)

Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

informator-racunovodstvo-vitagoV Uradnem listu RS št. 92/2013 je bila objavljena nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je začela veljati 16.11.2013, uporablja pa se od 01.01.2014 dalje. Ta bo nadomestila pogodbo, ki je bila sklenjena leta 2008, z aneksi pa dopolnjena v letih 2010 in 2011, ki ni več odgovarjala novonastalim razmeram v gospodarstvu, uskladiti pa jo je bilo treba tudi z novim Zakonom o delovnih razmerjih.

Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je brez prekinitev pravna …

Preberi do konca - Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo