Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2012

18.05.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Banke Koper d.d., Abanke Vipa d.d. in Nove kreditne banke Maribor d.d. ter proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2012 sofinancirala obrestno mero.

Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje …

Preberi do konca - Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2012

Več možnosti za hkratno pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev EKO sklada

20.09.2011 0

V Uradnem listu RS, št. 69/2011, z dne 2.9.2011 je objavljena sprememba javnih pozivov Eko sklada za ugodno kreditiranje občanov in nepovratne finančne spodbude za naložbe v stanovanjske stavbe.

Nadzorni svet Eko sklada je v torek 30. avgusta 2011 potrdil spremembe javnih pozivov Eko sklada, ki omogočajo hkratno pridobitev tako ugodnega kredita kot nepovratnih sredstev za vse ukrepe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje po obeh javnih pozivih Eko sklada in katerih priznani stroški presegajo 20.000 evrov. Eko sklad bo s …

Preberi do konca - Več možnosti za hkratno pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev EKO sklada

Velike razlike med bankami – preverite, kje dobite največ!

09.09.2011 0

ZPS je vzela pod drobnogled depozite in stroške poslovanja z osebnim računom. Opažajo da cene v plačilnem prometu konstantno rastejo že približno od konca leta 2005, torej od začetka prehoda na evro. Pri tem prednjačijo večje banke, manjše pa jim sledijo. Višanje in uvedba dodatnih provizij je za banke zelo donosen vir prihodkov, od potrošnika pa je odvisno, kaj bo storil. Zamenjava banke je preprosta, prihranki pa za potrošnika lahko zelo veliki. Na spletni strani www.zps.si so brezplačno dostopni

Preberi do konca - Velike razlike med bankami – preverite, kje dobite največ!

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

28.07.2011 0

Predmet javnega razpisa

Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero (P1TP)

22.10.2010 0

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Še posebej je razpis namenjen spin off podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja …

Preberi do konca - Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero (P1TP)

Krediti in garancije zasavske garancijske sheme

08.05.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoRegionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, je objavil razpis za dodelitev sredstev za dolgoročne kredite, za katere bo prispeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov (Uradni list RS, št. 27).

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja)

Posojila niso namenjena poplačilu oz. zamenjavi …

Preberi do konca - Krediti in garancije zasavske garancijske sheme
1 2 3