Kakšne bodo pokojnine čez 20 ali 30 let

Ko smo enkrat tik pred upokojitvijo, nam razmišljanje o tem, kako do višje pokojnine, nič ne pomaga, saj smo že zamudili vlak. Za prihodnje pokojnine bo treba varčevati, misliti na prihodnost in premagati zadržke, ki ljudi vodijo k takojšnjemu zapravljanju ali celo k porabi na posodo.

Slovenski pokojninski sistem je do zdaj dajal posamezniku sorazmerno malo spodbud in avtonomnosti odločanja o številnih vprašanjih njegove prihodnje pokojnine. V naš sistem sprotnega kritja politika, ki je potrjevala zakone, in najširša javnost …

Preberi do konca - Kakšne bodo pokojnine čez 20 ali 30 let

Gospodarska zbornica Slovenije ponovno poziva k sprejemu Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 še pred koncem leta 2011

08.12.2011 0

Zakon o interventnih ukrepih za leto 2012 mora biti sprejet še letos, če ga hočemo uveljaviti 1. 1. 2012. Uveljavitev zakona za nazaj je namreč v nasprotju z ustavo. Sprejem tega zakona je nujen, ker bi razbremenil proračun za 300 milijonov evrov letno. Hkrati s tem pa bi Slovenija mednarodnim finančnim trgom in Bruslju poslala sporočilo, da so socialni partnerji in politični odločevalci pripravljeni sprejemati nujne sistemske ukrepe ter kompromise in odločitve, ki so nujne za strukturne reforme.

Tako …

Preberi do konca - Gospodarska zbornica Slovenije ponovno poziva k sprejemu Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 še pred koncem leta 2011

Stališče GZS do interventnih zakonov za izboljšanje plačilne discipline

GZS že dalj časa opozarja na pereč problem plačilne nediscipline v državi in je pristojne institucije že večkrat pozvala k aktivnemu reševanju te problematike. Pri tem pričakuje ukrepe za proaktivno normativno okolje in učinkovito organiziranost državne uprave in javnega sektorja za spoštovanje in realizacijo predpisov, ki pomenijo učinkovito pravno državo. GZS ne oporeka ciljem, ki jih Ministrstvo za finance in Vlada RS s paketom interventnih zakonov želi doseči. Nasprotuje pa načinu njihovega sprejemanja po hitrem postopku, ki poteka brez

Preberi do konca - Stališče GZS do interventnih zakonov za izboljšanje plačilne discipline

Avtomobilska dobaviteljska industrija je prebrodila krizo

03.02.2011 0

Evropska avtomobilska dobaviteljska industrija je prebrodila krizo hitreje kot je bilo pričakovano. Upravičeno lahko pričakujemo, da bodo podjetja v letu 2011 ponovno enako uspešna kot so bila pred pričetkom krize. Doslej so strokovnjaki ocenjevali, da bo obseg prodaje iz leta 2007 na področju osebnih vozil ponovno dosežen leta 2012, ter leta 2013 na področju komercialnih vozil, vendar  smo z obetavnimi trendi rasti v prvi polovici prejšnjega leta ob »predkriznega« obsega prodaje oddaljeni le še dober korak. Glede napovedi za …

Preberi do konca - Avtomobilska dobaviteljska industrija je prebrodila krizo

Kaj gospodarstvu prinašajo “novi” protikrizni ukrepi

Kaj gospodarstvu prinašajo “novi” protikrizni ukrepi, ki so jih 20.5.2010 sprejeli poslanci in katerih uveljavitev lahko (začasno) ustavi državni svet in jih še enkrat pošlje v odločanje poslancem.

Zakon o poroštvu države za financiranje investicij

Država bo prek SID banke dala gospodarskim družbam in zadrugam za milijardo evrov jamstev za posojila za financiranje investicij.

Za posamično posojilo bo država jamčila do 75-odstotno, preostalo tveganje bo prevzela posojilodajalka, to bo “prvovrstna komercialna banka ali hranilnica”.

Poroštva države se bodo …

Preberi do konca - Kaj gospodarstvu prinašajo “novi” protikrizni ukrepi

Dober partner, dober posel

25.03.2010 0

rokovanjeNelikvidnost in insolventnost vse bolj grozi mnogim, še do včeraj solidnim podjetjem. Povečuje plačilno nedisciplino, ki je že vrsto let globoko vraščena v naš sistem, ugotavljajo predstavnice gospodarske zbornice. Skoraj ni več pogovora v družbah, kjer se zbirajo gospodarstveniki, ki ne bi tekel o likvidnosti, insolventnosti, dragih bančnih posojilih; v resnici še dosti več, kakor pred dobrim letom, ko je gospodarsko-finančna kriza prestopila tudi slovensko državno mejo.

Koliko je torej podjetij, ki so na meji plačilne zmogljivosti, koliko jih …

Preberi do konca - Dober partner, dober posel
1 2