Vračilo zneska davčnega odtegljaja od dividend, ki ga nerezident delno ali v celoti ne more uveljavljati v državi rezidentstva

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se prosi za pojasnilo glede izvajanja četrtega odstavka 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12). V nadaljevanju se povzema omenjeno določbo in podaja razumevanje. Četrti odstavek 70. člena ZDDPO-2 določa, da se lahko od davčnega organa delno ali v celoti zahteva vračilo zneska davčnega odtegljaja, ki je bil od dividend in dohodkov, podobnih dividendam, plačan v skladu …

Preberi do konca - Vračilo zneska davčnega odtegljaja od dividend, ki ga nerezident delno ali v celoti ne more uveljavljati v državi rezidentstva

Ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo glede zapleta v zvezi s postopkom ugotavljanja rezidentskega statusa. Navaja, da je zaposlen v Avstriji, v Avstriji in Sloveniji ima stalno prebivališče, njegova družina pa je v Sloveniji. Na podlagi priloženih listin želi dokazati, da je središče njegovih gospodarskih interesov v Avstriji in ne v Sloveniji. Sklicuje se tudi na Potrdilo o rezidentstvu, ki mu ga je izdal avstrijski davčni organ. Pojasnjujemo:

1. Ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-1 in konvencijah

Slovenski davčni organ lahko ponovno …

Preberi do konca - Ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-1

Davčni zavezanec

Davčni zavezanec (ang. taxpayer) oziroma davčni subjekt je pravna ali fizična oseba, ki ji davčni predpisi nalagajo plačilo davka, kar povzroči zmanjšanje njegovega razpoložljivega dohodka. Davčni zavezanci so:

  • pravne osebe, ki dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti in imajo sedež na območju Republike Slovenije (rezidenti),
  • pravne osebe, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije (nerezidenti), za dobiček, ki ga dosežejo s trajnim opravljanjem dejavnosti na območju Republike SLovenije.
Preberi do konca - Davčni zavezanec