Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove – znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo glede ugotavljanja davčne osnove za s.p. – normiranca in glede določitve zavarovalne osnove za prispevke za leto 2014. Navaja primer tovrstnega zavezanca, ki je dejavnost pričel opravljati po 1. 7. 2013 in je plačeval prispevke od minimalne plače, hkrati pa je koristil delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: PIZ), ki jo omogoča štirinajsti odstavek 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 …

Preberi do konca - Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove – znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Računovodski opomnik za 30.11.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

  • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
  • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
  • Zahteva za ugotavljanje davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov – za leto 2012

Pripravil: Računovodstvo …

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.11.2011

Subvencija za samozaposlitev pri normirancih – uvrščanje v zavarovalno osnovo za prispevke za socialno varnost

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi dopisom št. 5.5 – 21/2010-7-SK z dne 6. 9. 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 ter izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št. 1083/2006, z dne 11. 7. 2006, smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance nam je v dopisu št. 421-105/2010/2 z dne 5. 10. 2010 podalo naslednje mnenje:

»1. Menimo, da je pojasnilo, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 …

Preberi do konca - Subvencija za samozaposlitev pri normirancih – uvrščanje v zavarovalno osnovo za prispevke za socialno varnost

Katere podatke lahko razkrije DURS

Upravičene osebe odslej lahko preverijo podatke o normirancih in ponudnikih na davčnem uradu.

Z zadnjimi spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se je razširil in poenostavil tudi postopek pridobivanja podatkov upravičenih oseb za potrebe pridobivanja podatkov:

  • o upravičenosti ugotavljanja dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  • o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja,
  • o izpolnjevanju davčnih obveznosti stranke.

Preverjanje potrdila o upravičenosti ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki

Samostojni podjetnik posameznik, ki je upravičen ugotavljanja dohodka z upoštevanjem normiranih …

Preberi do konca - Katere podatke lahko razkrije DURS

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)

21.11.2009 0

UVOD

Za dohodek iz dejavnosti dejavnosti velja dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske in z njima povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

KDO vloži napoved

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov), vložijo samo davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, …

Preberi do konca - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)

Kdo so normiranci? Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki jih imajo pri poslovanju. Zavezanci vodijo le evidenco izdanih knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev. Vodenje evidenc je preprosto, zato jih zavezanci lahko vodijo sami. Poenostavljeni način ugotavljanja davčne osnove zavezancem pri vodenju poslovnih knjig omogoča prihranek denarja in časa.

Na spletnih straneh DURS-a je objavljeno Splošno pojasnilo

UVOD

Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, …

Preberi do konca - Kdo so normiranci? Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
1 2