Obdavčitev sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev

06.12.2011 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi dopisom št. 5.5 – 21/2010-7-SK z dne 6. 9. 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 ter izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št. 1083/2006, z dne 11. 7. 2006, smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance nam je v dopisu št. 421-105/2010/2 z dne 5. 10. 2010 podalo naslednje mnenje:

»1. Menimo, da je pojasnilo, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 skladno …

Preberi do konca - Obdavčitev sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev

Obdavčitev subvencij z DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z obravnavanjem subvencij v sistemu DDV se v praksi pogosto pojavlja vprašanje, kdaj se neko plačilo šteje kot prava subvencija oziroma kdaj je treba subvencijo vključiti v davčno osnovo ter kdaj subvencija vpliva na določitev odbitnega deleža vstopnega DDV.

DDV zakonodaja EU ne vsebuje definicije kaj so subvencije. Definicijo subvencije je podalo sodišče Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: sodišče ES) v sodbi C-30/59 in sicer je subvencija plačilo v denarju ali stvareh s strani države kot pomoč …

Preberi do konca - Obdavčitev subvencij z DDV