Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

obrazecVlada Republike Slovenije je na redni seji dne 20.9.2015 določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV). Vlada predlaga Državnemu zboru, da novelo ZDDV obravnava hkrati s Predlogom zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, saj omogoča njegovo uveljavitev in posledično izvrševanje. Vlada predlaga obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Temeljni cilj novele je poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga tako, da se DDV pri uvozu blaga ne bo več plačeval kot …

Preberi do konca - Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

Subvencije za projekte s področja knjige in obračunavanje DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca, kako je treba z vidika Zakona o davku na dodano vrednost obravnavati subvencije, ki jih je podelilo Ministrstvo za kulturo za projekte s področja knjige, pojasnjujemo:

Subvencije, ki jih je izplačalo Ministrstvo za kulturo na področju knjige, v opisanih primerih niso predmet DDV.

V skladu s 1. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3 in 18/11) so predmet DDV dobave blaga in …

Preberi do konca - Subvencije za projekte s področja knjige in obračunavanje DDV

Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanji glede obračunavanja DDV pri zaračunavanju taks ter povračil sodnih stroškov. Davčni zavezanec deluje kot zastopnik in plačuje takse in pristojbine v tujem imenu in za tuj račun. Na vprašanji v zvezi s tem odgovarjamo:

1. Ali mora davčni zavezanec obračunati DDV, ko domačemu naročniku zaračuna takso ali pristojbino, ki jo je plačal pri uradu za intelektualno lastnino ali sodišču?

Glede na to, da davčni zavezanec deluje kot zastopnik in pri uradu ali sodišču plača takso ali

Preberi do konca - Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV

Lekarniške storitve in obračunavanje DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede davčne obravnave storitev, ki jih opravljajo lekarne. V zvezi s tem odgovarjamo:

Ali je katera od naslednjih storitev oproščena zdravstvena storitev:

  • farmakoterapevtski pregled (presoja kompatibilnost zdravil, ki jih uporablja posameznik – stranka lekarne),
  • izdelava osebne kartoteke zdravil za posameznika (pisna osebno prilagojena navodila za varno in pravilno uporabo zdravil),
  • obisk farmacevta na domu (dostava zdravil na recept in pregled domače lekarne).

V zvezi z razvrstitvijo teh storitev smo pridobili mnenje Statističnega urada RS, ki potrjuje,

Preberi do konca - Lekarniške storitve in obračunavanje DDV

Učenje smučanja in obračunavanje DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede pravilne davčne stopnje pri zaračunavanju storitev učenja smučanja. Davčni zavezanec navaja, da v okviru dejavnosti smučarskega centra (SKD 93.292) izvaja individualno in skupinsko učenje smučanja.

V zvezi s tem pojasnjujemo:

V zvezi z razvrstitvijo storitev učenja smučanja smo pridobili mnenje Statističnega urada RS, ki potrjuje, da se ta storitev uvršča v dejavnost Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 85.510. Na podlagi 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni

Preberi do konca - Učenje smučanja in obračunavanje DDV

Obračunavanje DDV od primanjkljajev

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec izpostavlja problematiko obračuna DDV od primanjkljajev pri davčnih zavezancih, ki imajo pravico do delnega odbitka DDV. V letu 2008 je bilo davčnemu zavezancu pojasnjeno, da je treba od primanjkljaja v skladu s 7. členom ZDDV-1 obračunati DDV.

Davčnega zavezanca v zvezi z obračunom DDV od primanjkljajev zanima:

  1. Ali mora biti od ugotovljenega primanjkljaja obračunan DDV od celotne davčne osnove ali le od dela, ki je sorazmeren odbitemu DDV?
  2. Če mora biti DDV obračunan od celotne davčne osnove,
Preberi do konca - Obračunavanje DDV od primanjkljajev
1 2