Kaj je prokura in kdo je prokurist

Prokura je posebna oblika pooblastila. Ureja jo Zakon o gospodarskih družbah. Prokura je tako povezana s poslovanjem gospodarskih družb in jo na drugih pravnih področjih ne srečujemo. Prokuro lahko podelijo samostojni podjetnik posameznik ter osebne in kapitalske družbe. Prokurist je lahko samo fizična oseba.

Gre za posebno obliko zastopanja in predstavljanja družbe oziroma podjetnika navzven. Sam prokurist nima pooblastil za upravljanje družbe navznoter niti ne v primerjavi z organom družbe. Ta vloga je prepuščena samo direktorju oziroma članom uprave …

Preberi do konca - Kaj je prokura in kdo je prokurist