Poslovna akademija internacionalizacije

22.03.2013 0

Datum:

  1. MODUL: 7. in 9. maj 2013
  2. MODUL: 15. in 16. maj 2013
  3. MODUL: 22. in 23. maj 2013

Kraj: v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, CISEF

Ekonomska fakulteta, Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabijo na »Poslovno akademijo internacionalizacije«.

Temeljni namen poslovne akademije

Namen poslovne akademije internacionalizacije je seznaniti slušatelje s sodobnimi pogledi na internacionalizacijo podjetij in institucij z namenom razumevanja vsebinskih podlag za uspešno in učinkovito vključitev na mednarodne trge. …

Preberi do konca - Poslovna akademija internacionalizacije

Aktualno

11.05.2010 0
V zavihku aktualno si lahko ogledate naslednje kategorije:
kazaloAktualne gospodarske novice
kazaloAktualni podjetniški dogodki
kazalo Aktualni javni razpisi

Preberi do konca - Aktualno

Poslovne knjige

Poslovne knjige so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke, s knjiženimi poslovnimi dogodki, njihov videz, njihova zasnova in njihova organiziranost pa je odvisna od tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljamo v računovodstvu, razlikujejo pa se tudi glede na to, ali gre za urejanje podatkov o načrtovanih ali že uresničenih poslovnih dogodkih.
Poslovne knjige morajo družbe in podjetniki voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Glede na vsebino ločijo Slovenski računovodski standardi (SRS) dve vrsti oziroma kategoriji poslovnih knjig; to so …

Preberi do konca - Poslovne knjige

Računovodstvo

Računovódstvo -a s (ọ̑) dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim spremljanjem, proučevanjem in izražanjem poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem posameznega poslovnega sistema, ter njihovo analizo.
Ta pomembna poslovna funkcija zajema računovodsko načrtovanje in računovodsko analiziranje (predračunavanje, obračunavanje ipd.), računovodsko nadziranje ter knjigovodstvo: imajo dobro organizirano računovodstvo ♦ ekon. finančno, stroškovno računovodstvo // oddelek v poslovnem sistemu, ki opravlja računovodsko funkcijo…

Preberi do konca - Računovodstvo