Novi sprejeti predpisi in predpisi v pripravi

Sprejeti

  • Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G)
    Novela zakona odpravlja nedoslednost pri prenosu določb evropske direktive v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako. Zvišuje višino škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, iz 400 evrov na doseženih 500 evrov. Proizvajalec je tako dolžan povrniti škodo na drugi stvari, ki je običajno namenjena za zasebno uporabo le, če škoda dosega vrednost 500 eurov in če jo je potrošnik pretežno uporabljal za zasebno uporabo. Več
Preberi do konca - Novi sprejeti predpisi in predpisi v pripravi

Podružnice – ustanovitev in registracija

Podružnice

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba. Osnovnega kapitala ni. Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ima tu registrirano podružnico (ali pa ustanovi povsem novo podjetje). Tuje podjetje iz tretje države (to je, države, ki ni članica EU) lahko ustanovi podružnico, če je v državi, kjer ima sedež, registrirano že najmanj dve leti.

Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri tem uporablja firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Je …

Preberi do konca - Podružnice – ustanovitev in registracija
1 2 3