Plačevanje prispevkov za zasebnike – Januar 2010

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec januar 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 145,47 80,36 2,40 228,23
60 % PP 229,46 126,74 3,77 359,97
90 % PP 344,18 190,11 5,65 539,94
120 % PP 458,91 253,48 7,53 719,92
150 % PP 573,94 316,86 9,43 899,93
180 % PP 688,37 380,22 11,32 1.079,91
210 % PP 803,09 443,60
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike – Januar 2010

Ekonomska vloga vlade

26.01.2009 0

Veliko ljudi se sprašuje, kakšna je vloga vlade v tržnem gospodarstvu. Ali lahko vlada vpliva na proizvodnjo in povpraševanje in ali lahko zagotovi idealno razmerje med pobranimi davki in prispevki, ter njihovo učinkovito alokacijo ali porabo. In konec koncev, ali je vloga vlade, kot organa alociranja pobranih sredstev sploh možna in smiselna, ter v kakšni meri so vlade po svetu sposobne finančne transferje uporabljati za napredek in razvoj gospodarstva, ter zagotavljanje doseženega socialnega statusa prebivalstva.

V idealnem tržnem

Preberi do konca - Ekonomska vloga vlade

Davščine

Davščine so najpomembnejši vir javnih prihodkov. Temeljne vrste davščin so:

  1. Takse – ali pristojbine so določena odškodnina oziroma delno plačilo za storitve upravnih organov, ki jih le-ti opravljajo v korist zavezancev. Pri taksah torej obstaja določena povezava med dajatvijo in protidajatvijo,
  2. Prispevki – so namenjeni financiranju nalog, ki imajo splošno korist. Niso torej namenjeni plačilu določene storitve. Običajno so namenjeni financiranju nedržavnih organizacij, na primer socialnega zavarovanja, zbornic in podobno,
  3. Davki – so obvezne dajatve brez neposrednega vračila,
Preberi do konca - Davščine
1 12 13 14