Podjetnikom ne bo več treba imeti dveh ločenih TRR računov

Finančno ministrstvo je tik pred tem, da iz zakonodaje izbriše člen, zaradi katerega morajo imeti podjetniki, če želijo poslovati, pri banki odprt ločen račun.
delavci
Podjetniki morajo imeti ločene račune – torej enega osebnega in enega, ki ga uporabljajo za poslovanje – že od leta 2010.

Kazen plačalo 430 podjetnikov

V začetku leta 2013 je država začela kršitelje kaznovati.

V dveh letih in pol, odkar ta pravila veljajo, je moralo globo od 800 do 10 tisoč evrov plačati 430 podjetnikov, …

Preberi do konca - Podjetnikom ne bo več treba imeti dveh ločenih TRR računov

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (POPOLDANSKI S.P.-JI)

informator-racunovodstvo-vitagoPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 je oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti obvezno zavarovana za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Skladno s prvim odstavkom 143. člena ZPIZ-2 se prispevek za navedene zavezance plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. …

Preberi do konca - Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (POPOLDANSKI S.P.-JI)

Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

27.06.2011 0
  • Podatke iz letnih poročil je za leto 2010 AJPES predložilo 608 družb.
  • Zasavske družbe so tudi v letu 2010 ugotovile negativni poslovni izid, ki pa je bil še nekoliko višji kot v letu 2009 in znaša 5,2 mio €.
  • Zasavske družbe ustvarile 214 mio € neto dodane vrednosti, kar je 3 % več kot v letu 2009. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 31.204 €, kar je za 7 % več kot leto prej.
  • V zasavskih družbah je
Preberi do konca - Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

Subvencija za samozaposlitev pri normirancih – uvrščanje v zavarovalno osnovo za prispevke za socialno varnost

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi dopisom št. 5.5 – 21/2010-7-SK z dne 6. 9. 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 ter izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št. 1083/2006, z dne 11. 7. 2006, smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance nam je v dopisu št. 421-105/2010/2 z dne 5. 10. 2010 podalo naslednje mnenje:

»1. Menimo, da je pojasnilo, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 …

Preberi do konca - Subvencija za samozaposlitev pri normirancih – uvrščanje v zavarovalno osnovo za prispevke za socialno varnost

Pripomoček za pripravo poslovnega načrta za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si so pod rubriko Priprava vloge in pripomočki / Poslovni načrt objavili novo verzijo Pripomočka za pripravo poslovnega načrta za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

Nova verzija deluje tudi v okolju  OFFICE 2007 in OFFICE 2010.

Vir: Slovenski podjetniški sklad, 21.9.2010, www.podjetniskisklad.si

Potrebujete pomoč pri pripravi poslovnega načrta?…

Preberi do konca - Pripomoček za pripravo poslovnega načrta za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka

31.03.2010 0

KDO predloži vlogo

Vlogo za odlog ali obročno plačilo davka vloži pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

KJE predložiti vlogo

Vlogo zavezanec vloži pri davčnem uradu, praviloma pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

Postopanje davčnega organa

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za največ dve leti oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih …

Preberi do konca - Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka
1 2 3 4