Bruselj predlaga načrt za posodobitev sistema DDV v EU

Evropska komisija je 7. aprila 2016 predstavila načrt za posodobitev sistema davka na dodano vrednost (DDV) v EU, po katerem naj bi ta postal manjše upravno breme za podjetja in odpornejši proti goljufijam. Pobran prihodek od DDV je za 170 milijard evrov manjši, kot bi moral biti.

DDV je največji vir davčnih prihodkov v članicah unije, vendar so dejanski prihodki za 170 milijard evrov nižji od pričakovanih. Samo čezmejne goljufije z DDV povzročijo za približno 50 milijard evrov škode.…

Preberi do konca - Bruselj predlaga načrt za posodobitev sistema DDV v EU

Bruselj predlaga načrt za posodobitev sistema DDV v EU

Evropska komisija je 7. aprila 2016 predstavila načrt za posodobitev sistema davka na dodano vrednost (DDV) v EU, po katerem naj bi ta postal manjše upravno breme za podjetja in odpornejši proti goljufijam. Pobran prihodek od DDV je za 170 milijard evrov manjši, kot bi moral biti.

DDV je največji vir davčnih prihodkov v članicah unije, vendar so dejanski prihodki za 170 milijard evrov nižji od pričakovanih. Samo čezmejne goljufije z DDV povzročijo za približno 50 milijard evrov škode.…

Preberi do konca - Bruselj predlaga načrt za posodobitev sistema DDV v EU

Predložitev obrazca za prenehanje identifikacije za DDV (DDV-DEDDV)

01.04.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoTo navodilo opisuje postopek predložitve obrazca za prenehanje identifikacije za DDV na podlagi spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, ki predvideva spremembo praga za oprostitev obračunavanja DDV iz 25.000 evrov na 50.000 evrov.

V skladu z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1G (Uradni list RS, št. 83/12) se prag za oprostitev obračunavanja DDV, naveden v prvem odstavku 94. Člena ZDDV-1, spremeni iz 25.000 evrov na 50.000 evrov.

Iz tretjega …

Preberi do konca - Predložitev obrazca za prenehanje identifikacije za DDV (DDV-DEDDV)

Od kdaj v sistemu DDV od 50.000 evrov letnega prometa dalje

28.03.2013 0

Davčna uprava Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila pojasnilo , v katerem davčnim zavezancem podrobneje pojasnjuje, od kdaj začne veljati vstopni prag za obvezno identifikacijo za namene DDV od 50.000 evrov dalje in kako lahko iz sistema DDV izstopimo, če tega pragu ne dosegamo.   

Ker je citirano pojasnilo pomembno za pomemben del našega članstva, ga v nadaljevanju v celoti povzemamo.

V Uradnem listu RS št. 14/13 z dne 15. 2. 2013 je bilo objavljeno Obvestilo o objavi …

Preberi do konca - Od kdaj v sistemu DDV od 50.000 evrov letnega prometa dalje

Prihodnji sistem DDV – za podjetja in rast

18.12.2011 0

Bruselj, 6. decembra 2011 – „Davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plačujejo državljani in pobirajo podjetja, predstavlja več kot 20 % nacionalnih prihodkov. Zato ima znaten vpliv na vsakega državljana EU. Mineva 40 let, odkar je EU uvedla sistem DDV, ki pa ne ustreza več današnjemu gospodarstvu, ki je usmerjeno v storitve in temelji na tehnologiji. Prišel je čas za ambiciozno reformo sistema DDV,“ je povedal komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas …

Preberi do konca - Prihodnji sistem DDV – za podjetja in rast

Kako postati zavezanec za DDV?

Najprej naj poudarimo, da ob registraciji podjetja še ne postanete zavezanec za DDV!

V sistem DDV se lahko vključite na 2 načina (po registraciji podjetja):

a) prostovoljna vključitev v sistem DDV (obrazec DDV-P2)

V kolikor se želite v sistem DDV vklljučiti prostovoljno, izpolnete in pošljete Novi obrazec DDV-P2 na svoj pristojen Davčni urad.

DDV zavezanec boste postali šele takrat, ko boste prejeli od DURS odločbo. Do takrat pa, tako kot druga podjetja ki niso DDV zavezanci, ne smete:

  • obračunaviti
Preberi do konca - Kako postati zavezanec za DDV?