Na voljo še 11.400 EUR za podjetniška usposabljanja mladih slovenskih podjetnikov v programu Erasmus za mlade podjetnike

15.12.2011 0

Program Erasmus za mlade podjetnike, je ustanovila Evropska komisija v letu 2009 z namenom, da spodbuja podjetništvo med mladimi na način, da sofinancira  podjetniško usposabljanje bodočim in novim podjetnikom pri izkušenih podjetnikih v tujini, znotraj EU, z namenom pridobitve podjetniških znanj in veščin.

Program novim podjetnikom nudi priložnost, da se najmanj1 innajveč 6 mesecev usposabljajo pri izkušenem podjetniku v drugi državi EU. Nov podjetnik naj bi od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev in za upravljanje malega …

Preberi do konca - Na voljo še 11.400 EUR za podjetniška usposabljanja mladih slovenskih podjetnikov v programu Erasmus za mlade podjetnike

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2011 – drugič

29.08.2011 0

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2011 – drugič

  1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2011 – drugič

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

27.05.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB.

Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR

Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarstvo

Rok:
Razpis je odprt …

Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

Razpis za podjetništvo občine Hrastnik v letu 2010

19.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoTudi letos občina Hrastnik objavlja javni razpis za pospeševanje podjetništva s sofinanciranjem oziroma dodeljevanjem nepovratnih sredstev, namenjenih malemu gospodarstvu: mikro, mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki.

Znesek razpisanih nepovratnih sredstev znaša 39.320,00 EUR za naslednje namene:

  • naložbe za podjetništvo in obrt,
  • odpiranje novih delovnih mest,
  • izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih,
  • nastop na sejmih in razstavah,
  • nagrade za inovacije ter
  • sredstva namenjena delovanju združenj za podjetništvo in obrt.

Upravičeni stroški so tisti, ki so jih podjetniki začeli …

Preberi do konca - Razpis za podjetništvo občine Hrastnik v letu 2010
1 5 6 7