Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

28.11.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoNamen javnega povabila: Namen povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva za mlade, iskalce prve zaposlitve.

Ciljna skupina: Ciljne skupine javnega povabila so:

  • zaposleni pri izbranih delodajalcih, ki bodo izvedli program mentorstva;
  • iskalci prve zaposlitve do 30 let za sklop A javnega povabila ter
  • iskalci prve zaposlitve do 30 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih
Preberi do konca - Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

Spodbuda za zaposlovanje po zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe smo pridobili mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Skladno z 2. členom ZIUPTDSV je delodajalec, ki v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno …

Preberi do konca - Spodbuda za zaposlovanje po zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva
1 2