Brezplačne storitve na VEM točkah

06.08.2010 0

VEM točke omogočajo samostojnim podjetnikom, da po ustanovitvi s.p. brezplačno spreminjajo podatke: dodajajo ali brišejo dejavnosti, zamenjajo poslovni naslov, imenujejo zastopnika – prokurista, naknadno izberejo imaginarno ime… Referent VEM točke po elektronski poti odda vlogo, podjetnik pa naslednji dan po pošti sprejme Sklep o spremembi podatkov, ki so vpisane v register podjetij pri AJPES.

Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma zastopniki družbe tako na VEM točki brezplačno spreminjajo podatke: ime, sedež družbe, dodajajo ali brišejo dejavnosti družbe. Nadaljnji postopek …

Preberi do konca - Brezplačne storitve na VEM točkah