Kako do finančnih sredstev za lažji nastop na tujih trgih?

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru javnih razpisov preko evropskih sredstev nudi slovenskim izvoznikom sofinanciranje različnih poslovnih aktivnosti, s katerimi povečujejo svojo mednarodno konkurenčnost.

Do poslovnih kontaktov s predstavitvijo na mednarodnih poslovnih dogodkih

Udeležba na specializiranih mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem omogoča predstavitve svojih dosežkov, izdelkov in storitev mednarodni strokovni poslovni javnosti. Zato SPIRIT Slovenija preko Javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 sofinancira stroške aktivne predstavitve na mednarodnem …

Preberi do konca - Kako do finančnih sredstev za lažji nastop na tujih trgih?

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

24.06.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg
  • prodora novih izdelkov novi tuji trg.

Tržna raziskava je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti,
  • ocene ustreznosti obstoječih izdelkov za potrebe novega tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov potrebam novega tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na novem
Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih