Ponudba, povpraševanje in njuno ravnotežje

01.02.2009 0

Današnji sestavek govori o ponudbi, povpraševanju ter ravnotežju med njima. Poglejmo najprej lastnosti trgov. Trgi so podobni vremenu. Nenehno se spreminjajo, so dinamični in nepredvidljivi, zapleteni in očarljivi. Obdobjem vznemirjanj sledijo obdobja zatišja. Podobno kot pri vremenu tudi študij trgov razkrije pod navidezno naključnimi dogodki določene sile in vzorce.
Nepogrešljivemu orodju za razumevanje gibanja cen in outputov na posameznih trgih pravimo analiza ponudbe in povpraševanja.

Vzemimo za primer vedno aktualne cene bencinskih derivatov. Povpraševanje po bencinu in drugih …

Preberi do konca - Ponudba, povpraševanje in njuno ravnotežje

Kako trgi rešujejo tri ekonomske probleme?

Kako cene pomagajo uravnotežiti potrošnjo in proizvodnjo (povpraševanje in ponudbo), smo pisali v enem izmed prejšnjih člankov o tržnem ravntežju. Danes pa poglejmo, kaj se zgodi, ko sestavimo v celoto vse različne trge, tako za goriva, malo potrošnjo, zemljo, nepremičnine, kapital in nenazadnje tudi delo in vse drugo. Če opazujemo z večje perspektive, opazimo, da trgi delujejo hkrati in določajo splošno ravnovesje cen in proizvodnje.

S povezovanjem prodajalcev in kupcev (ponudbe in povpraševanja) na vsakem trgi reši tržno

Preberi do konca - Kako trgi rešujejo tri ekonomske probleme?

Tržno ravnotežje

Bistvo trgov je v njihovem ravnotežju. V vsakem trenutku nekaj ljudi kupuje, medtem ko drugi prodajajo; podjetja izumljajo nove izdelke, medtem ko vlade sprejemajo nove zakone in spreminjajo stare; tuja podjetja odpirajo tovarne v Ameriki, medtem ko ameriška podjetja prodajajo svoje izdelke v tujini. Vendar sredi vsega tega živahnega dogajanja trgi nenehno rešujejo probleme kaj, kako in za koga. Ko uravnovešajo vse sile, ki delujejo na gospodarstvo, poiščejo trgi tržno ravnotežje ponudbe in povpraševanja.

Tržno ravnotežje

Preberi do konca - Tržno ravnotežje