Pojasnila v zvezi z vročanjem in prevzemanjem odločb NUSZ v portalu eDavki

Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) pravnim osebam preko portala eDavki, in sicer za zavezance iz območja določenih občin (seznam objavljamo spodaj). Jutri, 11. maja 2016, bo FURS začela tudi z elektronskim vročanjem odločb o odmeri davka na vodna plovila pravnim osebam.

Prevzem odločb lahko izvedejo le zavezanci, ki uporabljajo digitalno potrdilo. Ker pa veliko zavezancev pri poslovanju s Finančno upravo ne uporablja …

Preberi do konca - Pojasnila v zvezi z vročanjem in prevzemanjem odločb NUSZ v portalu eDavki

“ARISE Europe” – javni razpis za inovacijska središča

25.06.2015 0

EIT-Digital_logo_portraitZ namenom spodbujanja razvoja lokalnih inovacijskih in izobraževalnih ekosistemov EIT Digital* (rej znan kot EIT ICT Labs) s programom “Arise Europe” vzpostavlja trajnostno sodelovanje z lokalnimi partnerji, kot so pospeševalni centri, inkubatorji, vlagatelji, inovacijski grozdi.

EIT Digital objavlja javni razpis, v katerem nagovarja odlična inovacijska središča (kot so pospeševalni inkubatorji, regionalni grozdi), ki so pripravljeni sodelovati in skupno vlagati z EIT Digital, da bi okrepili rast svojih ekosistemov.

Na razpis se lahko prijavijo inovacijska središča iz naslednjih držav: Avstrija, …

Preberi do konca - “ARISE Europe” – javni razpis za inovacijska središča

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik izkazuje v poslovnih knjigah

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa vprašanje, ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti, pojasnjujemo kakor sledi v nadaljevanju. Pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance in začne veljati z dnem objave.

Če samostojni podjetnik poslovnega prostora, ki ga ima v lasti kot fizična oseba in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, ne izkazuje v …

Preberi do konca - Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik izkazuje v poslovnih knjigah

Starost smo postavili na prvo mesto

26.08.2010 0

Raziskovalno podjetje GfK Slovenija je tudi letos spomladi izvedlo raziskavo Finančni omnibus gospodinjstev, v kateri so anketiranci odgovarjali na različna vprašanja s področja varčevanja, zavarovalništva in bančništva.

Raziskava je reprezentativna za slovensko populacijo, v njej pa je sodelovalo več kot 1000 ljudi, starih od 15 do 75 let. Rezultati analiz odgovorov s področja zavarovalništva potrjujejo ugotovitve zavarovalničarjev: Slovenci najprej poskrbimo za varnost našega osebnega avtomobila, šele nato zase in za svoje premoženje. Večji delež ljudi ima na primer sklenjen …

Preberi do konca - Starost smo postavili na prvo mesto