Z novelo ZPRS-1B do sprememb tudi pri delovanju točk VEM

01.12.2017 0

Od 14. oktobra veljata noveli Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) in Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B), ki spreminjata pristojnosti delovanja in poimenovanje točk VEM v točke »za podporo poslovnim subjektom«.

Med bistvenimi spremembami pa velja izpostaviti tudi spremenjena pravila vročanja Sklepa o vpisu in Sklepa o spremembi podatkov podjetnika, funkcionalne novosti Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju PRS) ter vzpostavitev sistema povezovanja evropskih poslovnih registrov.

Medtem ko novela ZSReg-F implementira prenos Direktive o povezovanju poslovnih registrov držav članic Evropske …

Preberi do konca - Z novelo ZPRS-1B do sprememb tudi pri delovanju točk VEM

Novi prekrški po ZGD-1

18.09.2015 0

policaj15. avgusta je začel veljati spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki za podjetnike in podjetja uvaja med drugim nove in spreminja dosedanje prekrške, ki lahko nastanejo pri vodenju in upravljanju svojega podjetja.

Prekrški za družbe:

Z globo od 15.000 do 45.000 evrov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 evrov srednja družba, z globo od 2.500 do 15.000 evrov majhna družba, z globo od 1.000 do 6.000 evrov pa mikro družba poleg tega …

Preberi do konca - Novi prekrški po ZGD-1

Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

06.03.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoSkladno z določbo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS; št. 96/2012) so zavarovanci iz 15. člena tega zakona oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena,
  • v naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka
Preberi do konca - Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

Objavljen drugi javni poziv za vpis v register izvajalcev: programi priprave na samozaposlitev

24.10.2011 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeZavod RS za zaposlovanje (Zavod) je danes na spletni strani objavil drugi javni poziv za vpis v register zunanjih izvajalcev. Poziv vsebuje nov sklop programov priprave na samozaposlitev, za katere lahko izvajalci odslej oddajo predloge za vpis v register.

Drugi javni poziv:

Naj spomnimo, da je bil prvi javni poziv za vpis v register objavljen na tej spletni strani 21. 7. 2011. Zajemal je programe institucionalnega usposabljanja (prvi sklop) in programe priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij …

Preberi do konca - Objavljen drugi javni poziv za vpis v register izvajalcev: programi priprave na samozaposlitev