Kako, razen s plačo, je še možno plačati fizičnim osebam?

Dohodki iz zaposlitve ne prihajajo le iz delovnega razmerja, ampak tudi vsakega odvisnega pogodbenega razmerja, denimo po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi. Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo.

Razlikovanje med posameznimi oblikami dela in oblikami izplačila je pomembno z vidika obdavčitve in obračuna prispevkov za socialno varnost. Prav tako je obračun prispevkov za socialno varnost odvisen od statusa prejemnika dohodka; upokojenec, zaposleni, nezaposleni in podobno.

Z vsebinskega vidika lahko dohodke fizičnih oseb v …

Preberi do konca - Kako, razen s plačo, je še možno plačati fizičnim osebam?

Kako gre espe lahko na bolniško

Če menite, da vam za bolezen že takoj pripada nadomestilo, se motite. To vam namreč pripada le v primeru bolezni ali poškodbe od 31. delovnega dneva naprej. Torej morate biti bolni šest tednov in še en dan, seveda če je vaš delovnik od ponedeljka do petka.

Seveda pa so tudi pri bolezninah nekatere izjeme. Do nadomestila plače za čas zadržanosti od dela ste upravičeni od prvega delovnega dne, če skrbite za ožjega družinskega člana (denimo vam je zbolel otrok). …

Preberi do konca - Kako gre espe lahko na bolniško

Kaj prinaša ureditev dvojnega statusa upokojencev?

11.12.2015 0

starejsiNovela zakona ureja dvojni status za vse, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno upokojitev na enak način. Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, imajo z možnostjo uveljavitve izplačila 20% predčasne ali starostne pokojnine že sedaj urejen dvojni status. Ta možnost se z novelo razširja, saj jo bodo imeli vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih (ZPIZ, ZPIZ-1), izplačilo pa ne bo več omejeno na 65 let starosti.

Cilj je

Preberi do konca - Kaj prinaša ureditev dvojnega statusa upokojencev?

Priročnik: Bonitete (januar 2015)

OPREDELITEV BONITET

CompanyCarPo Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z dohodnino velja tudi boniteta, ki je v 39. členu ZDoh-2 določena kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Za zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje (delovno in …

Preberi do konca - Priročnik: Bonitete (januar 2015)

Z zavarovanjem terjatev lahko rešimo svoje podjetje

24.08.2015 0

Zavarovanje terjatev je zadnje čase precej priljubljena storitev, za katero se odloča čedalje večje število podjetij. Pri tem gre pravzaprav za dodatno varnost, ki je včasih še kako potrebna, saj mnogokrat ne vemo dobro, ali bo kupec resnično zmožen plačati naročeno storitev oz. izdelek/produkt: bodisi zato, ker ga še ne poznamo dobro in smo z njim sklenili šele prvo pogodbo, bodisi zato, ker poslujemo z velikim številom kupcev in zato ne moremo vseh dovolj natančno preveriti, bodisi zato, ker …

Preberi do konca - Z zavarovanjem terjatev lahko rešimo svoje podjetje

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za tuje zavarovane osebe

22.01.2014 0

Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli dopis v katerem podajajo stališče, da se za poškodbo pri delu in poklicno bolezen lahko zavarujejo poleg oseb, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: Zakon) tudi nekatere skupine tujih zavarovanih oseb iz držav članic EU, EGP in Švice ter držav s katerimi so sklenjeni bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju, in sicer pod pogojem, …

Preberi do konca - Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za tuje zavarovane osebe
1 2