Predložitev obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti za leto 2011

Pri predložitvi obračuna DDV in plačilu davčne obveznosti se upoštevajo določila iz:

  • Zakona o davku na dodano vrednost (glej: Zakonodaja/Davki/DDV/ZDDV/Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) – 87., 88., 89. in 77. člen),
  • Zakona o davčnem postopku (glej: Zakonodaja/Davki/Davčni postopek in davčna služba/ZDavP/Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) – 45. člen).

ZDDV-1

87. člen
(vsebina obračuna)

(1) Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost …

Preberi do konca - Predložitev obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti za leto 2011
1 2