Zopet novosti pri DDV

29.07.2011 0

S 1. julijem 2011 je začela veljati izvedbena uredba EU, ki natančneje določa kdo, kje in za katere storitve mora plačati DDV. Uredba se uporablja neposredno, to pomeni, da ni potrebno spreminjati naš zakon o DDV ali pravilnik o izvajanju DDV.

Od. 1. januarja 2011 se že uporablja sprememba kraja obdavčitve pri nekaterih storitvah, povezanih z izobraževanjem, športom, kulturnimi in drugimi prireditvami, sejmi… (obdavčitevglede na sedež davčnega zavezanca za DDV, ki je naročnik ali prejemnik storitve). Če se storitev …

Preberi do konca - Zopet novosti pri DDV

Izdaja dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanci, katerim niso bila izdana dovoljenja za pavšalno nadomestilo za leto 2011, vlagajo vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi osmega odstavka 69. člena Zakona o dohodnini. Z vlogo zahtevajo, da se dohodki kmetijske in gozdarske dejavnosti pripišejo za določeno obdobje (za leto 2011 in naprej) dejanskemu uporabniku zemljišča. Ti davčni zavezanci v decembru 2010 ob izdaji dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011 niso izpolnjevali pogoja glede višine katastrskega dohodka v znesku 200 …

Preberi do konca - Izdaja dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011

Izvajanje 66.a člena ZDDV-1 pri trimesečnih zavezancih za namene DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca glede neuveljavljanja odbitka DDV oziroma zmanjšanja odbitka že uveljavljenega DDV v skladu s 66.a členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), če davčni zavezanec neporavnane obveznosti ni prijavil v prvi krog obveznega večstranskega pobota, pojasnjujemo, da je pomembno, kdaj je v skladu z določbami ZPreZP nastala zamuda pri plačilu in kdaj je bilo izvedeno plačilo.

V nadaljevanju navajamo konkretne primere glede uveljavljanja …

Preberi do konca - Izvajanje 66.a člena ZDDV-1 pri trimesečnih zavezancih za namene DDV

Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV nadaljevanju v zvezi z izvajanjem 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) navajamo konkretne primere glede uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih.

Primer 1:

  • račun prejet 18. 3., valuta plačila 26. 3.,
  • nastanek zamude 27. 3.,
  • prvi krog pobota 15. 4.

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost prijavi v prvi krog pobota, ima pravico do odbitka DDV v obračunu za mesec marec.

Če davčni zavezanec neporavnane obveznosti …

Preberi do konca - Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje davčnega zavezanca, kako za namene izvajanja 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) razumeti pojem vstopnine. V zvezi s tem pojasnjujemo:

Kraj opravljanja storitev v zvezi z vstopninami za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, kot so sejmi in razstave, vključno s pomožnimi storitvami, povezanimi z vstopninami, ki se opravijo davčnemu zavezancu, je na podlagi prvega odstavka 29. člena ZDDV-1 kraj, …

Preberi do konca - Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1

Vprašanja glede novega 66a. člena ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanji glede novega 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) pojasnjujemo:

1. Kako je z novo ureditvijo v sistemu plačane realizacije?

Določbe 66.a člena ZDDV-1 glede uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih veljajo za davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV, ki uporablja posebno ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji, vendar le v delu oziroma za transakcije, ki so v skladu s 132. členom tega …

Preberi do konca - Vprašanja glede novega 66a. člena ZDDV-1
1 2 3 4 5 7