Informacija o neuveljavljanju odbitka DDV, o povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV po 66.a členu ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec, ki mora zagotoviti informacijo o neuveljavljanju odbitka DDV, o povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV, v polja vpiše skupen (kumulativen) znesek neuveljavljenega, povečanega ali zmanjšanega odbitka DDV, in sicer:

  • v polje Neuveljavljanje odbitka DDV se vpiše skupni znesek DDV po računih, ki niso bili plačani v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, in sicer v delu, ki se nanaša na neporavnane dele posameznih obveznosti. Gre za račune, ki jih davčni zavezanec ni plačal v
Preberi do konca - Informacija o neuveljavljanju odbitka DDV, o povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV po 66.a členu ZDDV-1

Opredelitev vstopnin za namen določanja kraja opravljanja storitev po ZDDV-1

Prejeli smo vprašanje glede kriterijev razmejevanja in ločevanja storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, ki se štejejo ali ne štejejo za storitve v zvezi z vstopninami. Davčni zavezanec prosi za predstavitev kriterijev ločevanja na dveh primerih:

  • primer seminarja, na katerega se udeleženci na podlagi prejetega vabila prijavijo vnaprej,
  • primer seminarja, na katerega se udeleženci prijavijo ob prihodu na seminar s plačilom vstopnine.

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo:

Kraj opravljanja storitev v zvezi z

Preberi do konca - Opredelitev vstopnin za namen določanja kraja opravljanja storitev po ZDDV-1

Izjema od obveznosti izdajanja računov za kmete

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v drugem odstavku 94. člena določa, da je obračunavanja DDV oproščena dobava blaga in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in, če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 evrov.

V …

Preberi do konca - Izjema od obveznosti izdajanja računov za kmete

Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobave blaga in storitev iz priloge III. A k ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoS 1. 1. 2011 so iz Priloge III a k ZDDV-1 črtane točke 3, 4, 5 in 6, spremenili pa sta se točki 1 in 2. Davčne zavezance zanima, za katere odpadke, ostanke, rabljene materiale, polizdelke, pol predelane izdelke ter storitve predelave se pri dobavi uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) v d) točki 76.a člena …

Preberi do konca - Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobave blaga in storitev iz priloge III. A k ZDDV-1

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3)

11.03.2011 0

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 19. 11. 2010 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. 2. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost, ki obsega:

– Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),
– Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. …

Preberi do konca - Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3)

Davčni zastopnik po ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV praksi se pojavljajo vprašanja glede izvajanja določb o davčnih zastopnikih, njihovih obveznostih in njihovi odgovornosti. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) v drugem odstavku 76. člena določa, da če je v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka tega člena plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v drugi državi članici, lahko ta davčni zavezanec imenuje davčnega …

Preberi do konca - Davčni zastopnik po ZDDV-1
1 2 3 4 5 6 7