Spremembe ZDDV-1 in PZDDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 85/10 je bil dne 29. 10. 2009 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim se od 1. 1. 2011 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2).

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09 in …

Preberi do konca - Spremembe ZDDV-1 in PZDDV

Predložitev obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti za leto 2011

Pri predložitvi obračuna DDV in plačilu davčne obveznosti se upoštevajo določila iz:

  • Zakona o davku na dodano vrednost (glej: Zakonodaja/Davki/DDV/ZDDV/Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) – 87., 88., 89. in 77. člen),
  • Zakona o davčnem postopku (glej: Zakonodaja/Davki/Davčni postopek in davčna služba/ZDavP/Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) – 45. člen).

ZDDV-1

87. člen
(vsebina obračuna)

(1) Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost …

Preberi do konca - Predložitev obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti za leto 2011

Sprememba v obdavčitvi stanovanjskih objektov, za katere se za namene DDV ne šteje, da so del socialne politike

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec prosi za pojasnilo glede spremembe v obdavčitvi z davkom na dodano vrednost od stanovanjskih novogradenj s 1. januarjem 2011.

V zvezi z navedeno problematiko smo od Ministrstva za finance prejeli pojasnilo št. 429-194/2010/2 z dne 16. 9. 2010, kot sledi v nadaljevanju:

Od dobave novih stanovanj, ki ne izpolnjujejo kriterijev za obravnavo kot stanovanjskega objekta, ki je del socialne politike in v zvezi s katerimi bo obveznost za obračun DDV v skladu z ZDDV-1 nastala 1. januarja

Preberi do konca - Sprememba v obdavčitvi stanovanjskih objektov, za katere se za namene DDV ne šteje, da so del socialne politike

Državni zbor sprejel novelo zakona DDV

02.11.2010 0

Poslanci so sprejeli novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki v slovenski pravni red prenaša vrsto direktiv s področja DDV. Med drugim se z januarjem ukinja prehodno obdobje, v katerem za stanovanja velja nižja stopnja DDV.

Zaradi konca prehodnega obdobja, v katerem se je v Sloveniji dovoljevala uporaba 8,5-odstotne stopnje DDV od stanovanjskih gradenj za trg, se s predlogom s 1. januarjem 2011 ukinja nižjo stopnjo obdavčitve od navedenih novogradenj. Za stanovanjske objekte, ki niso del socialne …

Preberi do konca - Državni zbor sprejel novelo zakona DDV

Stalna poslovna enota in ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec s sedežem v Švici na ozemlju Slovenije prodaja stroje in rezervne dele, v zvezi s katerimi je pridobil identifikacijsko številko za namene DDV. Stroje in rezervne dele pridobiva iz drugih držav članic ali jih uvaža iz tretjih držav. Davčni zavezanec s sedežem v Švici ima s slovenskim podjetjem B sklenjeno pogodbo o skladiščenju izdelkov v carinskem in v konsignacijskem skladišču. Podjetje B zaračunava pogodbeno dogovorjen znesek za vsak vnos stroja ali rezervnega dela v ti dve skladišči. …

Preberi do konca - Stalna poslovna enota in ZDDV-1

Storitve iz prvega odstavka 25.člena ZDDV-1 in rekapitulacijsko poročilo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede izpolnjevanja rekapitulacijskega poročila v primerih, ko prejemnik storitve nima identifikacijske številke za DDV. V zvezi s tem pojasnjujemo:

Kako naj ravna davčni zavezanec, ki je opravil storitev iz prvega odstavka 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2) davčnemu zavezancu iz druge države članice, ki se v nasprotju z določili Direktive Sveta 2006/112/ES ni identificiral za namene DDV.

Storitev, opravljenih davčnemu zavezancu iz druge države članice,

Preberi do konca - Storitve iz prvega odstavka 25.člena ZDDV-1 in rekapitulacijsko poročilo
1 3 4 5 6 7